Deze website maakt gebruik van cookies

Dr. Joanna Wojtkowiak

Joanna Wojtkowiak
Functie

Universitair docent Psychologische en levensbeschouwelijke aspecten van existentiële begeleiding

Titulatuur

Dr.

Organisatie

wetenschappelijk personeel, Leerstoel Humanistisch Geestelijke Verzorging Studies

Biografie

Joanna Wojtkowiak is sinds september 2012 als UD verbonden aan de UvH. Hiervoor werkte zij als post-doc onderzoeker bij het VU medisch centrum. In 2011, rondde zij haar promotieonderzoek aan de Radboud Universiteit Nijmegen af. In haar proefschrift onderzocht zij hedendaagse rituelen rond sterven, dood en rouw met focus op symbolische onsterfelijkheid.  

Onderzoek

  • rituelen in geestelijke begeleiding in seculiere, plurale context
  • geboorte en dood als existentiële overgangen
  • culturele en zingevingsaspecten van sterven, dood en rouw
  • kwalitatieve en kwantitatieve methoden van onderzoek

Selectie publicaties

Wojtkowiak, J. Vanherf, N., & Schuhmann, C. (2018). Grief in a biography of losses: Meaning making in hard drug user’s grief narratives on drug related death. Death Studies

Wojtkowiak, J. (2018). Towards a psychology of ritual: A theoretical framework of transformative ritual in a globalising world. Culture & Psychology

Wojtkowiak, J. Knibbe, R. & Goossensen, A. (2018). Emerging ritual practices: A comparison of six European Celebrant Training Programs. Journal for the Study of Spirituality

Wojtkowiak, J. Wild, V. & Egger, J. (2012). Grief experiences and expectance of suicide. Suicide and Life-Threatening Behavior, 42(1), 56-66.

Wojtkowiak, J. & Rutjens, B. T. (2011). The postself and terror management theory: Reflecting on after death identity buffers existential threat. The International Journal for the Psychology of Religion, 21, 137-144.

Wojtkowiak, J., Rutjens, B. T., Venbrux, E. (2010). Meaning making and death: A Dutch survey study. Archive for the Psychology of Religion, 32, 362-373.

Wojtkowiak, J. & Venbrux, E. (2009). From soul to postself: Home memorials in the Netherlands. Mortality, vol 14 (2), 147 – 158.

Zondag, H.J., Halen, C.P.M. van & Wojtkowiak, J. (2009). Overt and covert narcissism in Poland and the Netherlands. Psychological Reports, 104(3), 833-843.


Hoofdstukken in boeken

Wojtkowiak, J. (2017) Sensing the dead. The role of embodiment, the senses and material objects in the ritualization of mourning (pp. 158-171). In J. Gordon-Lennox, Emerging ritual in secular societies. A transdisciplinary conversation. London: Jessica Kingsley Publishers.

Wojtkowiak, J. (2012).  Op zoek naar de dood – Veldonderzoek naar hedendaagse dodenrituelen in Nederland. In M. de Koning, J. G. Jansma, & D. Hak (Eds.). Ervaren en ervaren worden. Opstellen over langdurig sociaal-wetenschappelijk onderzoek.

Peelen, J. & Wojtkowiak, J. (2011). Liminal bodies of the dead and dying: Ritual and the construction of social identity. In M. Rotar & A. Teodorescu (Eds.). Death and dying in 18th-21st centuries Europe. (pp. 288-301).  Cambridge: Cambridge Scholars Publishing.

Wojtkowiak, J. & Venbrux, E. (2010). Privates spaces for the dead: Remembrance and continuing relationships at home memorials in the Netherlands. In A. Maddrell & J. Sideway (Eds.). Deathscapes. Places of death, dying and bereavement. (pp. 207-221). Farnham, Surrey: Ashgate.

Wojtkowiak, J. (2009). Personifications of death. In: C.D. Bryant & D.L. Peck (Eds.),  Encyclopedia of Death and the Human Experience. Los Angeles: Sage.(pp. 804-807).

Wojtkowiak, J. (2009). Psychological autopsy. In: C.D. Bryant & D.L. Peck (Eds.),  Encyclopedia of Death and the Human Experience. Los Angeles: Sage.(pp. 828-829).

Dissertatie

Wojtkowiak, J. (2012). “I’m dead, therefore I am” The postself and notions of immortality in contemporary Dutch society. Doctoral dissertation. Nijmegen: Radboud University Nijmegen. ISBN: 978-94-6191-165-0.

Zie voor een compleet overzicht:

www.joannawojtkowiak.com

Bekijk de wetenschappelijke publicaties
Bekijk de vak- en populariserende publicaties

Onderwijs

  • Z2-A1 Bachelor "Psychology In Humanistic Studies"
  • 2-BV20B Master "Rituele begeleiding bij grenservaringen"
  • Coördinator post-academische opleiding "Rituele studies en praktijken"
  • Coördinator en hoofddocent "Fundamenten voor de celebrant"


Lidmaatschappen en functies

Editor SAGE-open. Peer-reviewed open access journal from SAGE

Reviewer bij diverse journals, o.a. Death Studies, PLOS one, International Journal for the Psychology of Religion, European Journal for Psychotraumatology, Journal of Constructivist Psychology, Journal of Palliative Medicine