Deze website maakt gebruik van cookies

Dr. Wander v. der Vaart

Wander v. der Vaart
Functie

Universitair hoofddocent onderzoeksmethodologie
Leerlijncoördinator wetenschapstheorie, methodologie en onderzoeksleer

Telefoon

0302390158

Titulatuur

Dr.

Organisatie

wetenschappelijk personeel

Biografie

https://www.linkedin.com/in/wander-van-der-vaart-12876939?trk=hp-identity-name
Wander van der Vaart studeerde politicologie, deed geruime tijd psychologie als tweede studie en specialiseerde zich in onderzoeksmethodologie. Hij promoveerde in de Sociale Wetenschappen aan de Vrije Universiteit (1996) op een methodologisch onderzoek naar de kwaliteit van retrospectieve gegevens zoals verkregen via gestandaardiseerde levensloopinterviews. Naast en na zijn promotieonderzoek is Van der Vaart werkzaam geweest als onderzoeker aan het Instituut voor Didactiek en Onderwijspraktijk  van de VU en vervolgens als post-doc in Tilburg bij de Faculteit Cultuur en Informatie. Daarop werkte hij een periode buiten de academische wereld als beleidsmedewerker Kunst en Cultuur bij de gemeente Amsterdam en freelance wetenschapsjournalist voor m.n. het weekblad Intermediair. In 2001 keerde hij terug naar de wetenschap als universitair docent Methoden en Technieken aan de VU en later aan de Wageningen Universiteit. Sinds 2010 is Van der Vaart in dienst van de UvH gekomen, eerst in deeltijd naast een aanstelling bij het VUmc en sinds 2012 voltijds. 

Zijn specialisatie betreft: dataverzameling en sociaal-cognitieve aspecten van survey methodologie. 
Focus: flexibele dataverzamelingsmethoden, interview- en vragenlijstprocedures, autobiografisch geheugen, kwaliteit van retrospectieve data.

Onderzoek

Flexible (survey) interviewing methods and procedures in hard-to-reach populations. 
- with: Dr. Melissa Quetulio-Navarra, Presidential Commission of the Urban Poor (PCUP), Manila, Philippines (calendar tools and third-party help in surveys); Prof. dr. Giampietro Gobo, University of Milan, Dpt of Philosophy (merged qualitative/quantitative methods); and Claudy Weijers, University of Humanistic Studies (third-party help in interviews).

Using landmark events and event history approaches to enhance autobiographical memory in survey research.
- with: Prof. Dr. Robert F. Belli, University of Nebraska Lincoln; Dr. Tina Glasner, University of Humanistic Studies, Utrecht; Dr. Yfke Ongena, University of Groningen, Faculty of Arts, Chair Group Communication Studies

Measurement scales for special populations: the Person Centered Care Relationship Scale (PCCR) for client-family-caregiver relationships, and the Meaning in Life Scale (MiL) for older populations.
- with: Dr. Gaby Jacobs, Dr. Guus Munten and Dr. Teatske van der Zijp, Fontys School of Applied Sciences, Eindhoven (PCCR); and Prof. dr. Peter Derkx University of Humanistic Studies (MiL).

Methodological Issues in Surveying Older people: data collection and sampling.
- with: Dr. Emanuela Sala, University of Milano-Bicocca, Dpt of Sociology and Social Research; Prof. dr. Martin Weichbold, University of Salzburg, Dpt of Political Science and Sociology; Dr. Annette Scherpenzeel, Munich Center for the Economics of Aging; Jan-Lucas Schanze, Msc, GESIS Leibniz Institute for the Social Sciences, Mannheim; Dr. Tina Glasner, University of Humanistic Studies.

Selectie publicaties

Van der Vaart,  W. & Van Oudenaarden, R. M (2018). The Practice of Dealing with Existential Questions in Long-Term Elderly Care. International Journal of Qualitative Studies in Health & Well-being, 13 (1): 1508197. DOI: 10.1080/17482631.2018.1508197.

Simons, I., Van der Vaart, W., Mulder, E., Rigter, H., Breuk, R., Van Domburgh,, L & Vermeiren, R. (2018). Parents’ perspectives on family-centered care in juvenile justice institutions. Juvenile and Family Court Journal, 69(3), 39-54. DOI: 10.1111/jfcj.12115. 

Quetulio-Navarra, M., Niehof, A., Van der Vaart, W., Van der Horst, H.M., & Moerbeek, H. (2018). History and Institutions in the Rebuilding of Social Capital After Forced Resettlement in the Philippines and Indonesia. The Journal of Development Studies, 54, 8, 1392-1405. Published online 2017.07.06. DOI: 10.1080/00220388.2017.1336540.

Machielse A., Bos, P., Van der Vaart, W. & Thoolen, E. (2017). Experiment Vitale Woongemeenschappen [Experiment Vital Resident Communities]. Den Haag: Platform 31.

Simons, I., Mulder, E., Rigter, H., Breuk, R., Van der Vaart, W., & Vermeiren, R. (2016). Family-centered care in juvenile justice institutions: a mixed-methods study protocol. Journal of Medical Internet Research, JMIR Research Protocols, 5 (3), e:177. Published 12.09.16.  DOI: 10.2196/resprot.5938.  

Van der Vaart, W., Arisse, E., Weijers, C.  en Van Elteren, A. (2015).  Een exploratie van ‘inhoud en methoden’ voor een kwaliteitstandaard ‘omgaan met levensvragen in de langdurende zorg voor ouderen’. De tweede onderzoeksfase. Onderzoek in opdracht van het Expertise Netwerk Levensvragen en Ouderen (84 pp). Utrecht: Universiteit voor Humanistiek.

Quetulio-Navarra, M., Van der Vaart, W. & Niehof, A. (2015). Can ‘Third-Party Help’ Improve Data Quality in Research Interviews? A Natural Experiment in a Hard to Study Population. Field Methods, 27(4), 426-440. 

Glasner, T.J., Van der Vaart, W. & Dijkstra, W. (2015). Calendar Instruments in Retrospective Web Surveys. Field Methods, 27(3), 265-283. 

Van der Vaart, W, Glasner, T. and Belli, R. F. (2014). Tailoring data collection methods to hard-to-examine populations: the use of life events as recall aids in survey research. International Journal of Social Sciences and Humanity Studies, 6 (1), 116-128 . 

Quetulio-Navarra, M., Niehof, A., Van der Horst, H.M., & Van der Vaart, W. (2014). Short-term Risk Experience of Involuntary Resettled Households in the Philippines and Indonesia. Habitat International, 41 (1), 165-175. 

Van der Vaart, W., Van Oudenaarden R. M., Weijers, C. en Van Egmond, M. (2013). Een exploratie van ‘inhoud en methoden’ voor een kwaliteitstandaard ‘omgaan met levensvragen in de langdurende zorg voor ouderen’. De eerste onderzoeksfase. Onderzoek in opdracht van het Expertise Netwerk Levensvragen en Ouderen (41 pp).  Utrecht: Universiteit voor Humanistiek.

Quetulio-Navarra, M., Niehof, A., &. Van der Vaart, W. (2013). Social Capital in Involuntary Displacement and Resettlement. International Journal of Social Sciences and Humanity Studies,  5 (2), 139-154 . ISSN: 1309-8063.

Glasner, T.J., Van der Vaart, W. & Belli, R.F. (2012). The use of landmark events as memory aids: Implications for international surveys. Bulletin de Méthodologie Sociologique, 115 (3-4), 45-52.

Van der Vaart, W. & Glasner, T. (2011). Personal Landmarks as Recall Aids in Survey Interviews. Field Methods, 23 (1), 37-56.

Van der Vaart, W, Glasner, T. & Belli, R. F. (2010). The Use of Landmark Events in EHC-Interviews to Enhance Recall Accuracy. In JSM Proceedings, Statistical Computing Section. Alexandria, VA: American Statistical Association, pp. 6280-6293 

Van der Vaart, W. (2009). Enhancing Long-Term Memory for Attitudes in Survey Research: Can a Cue-List Help? A Field Experiment on Aided Recall. Journal of Official Statistics, 25, (3), 363-378.

Glasner, T.J., & Van der Vaart, W. (2009). Applications of Calendar Instruments in Social Surveys. A Review. Quality and Quantity, 43 (3), 333-349.

 Van der Vaart, W., & Glasner, T.J. (2007). Applying a Timeline as a Recall Aid in a Telephone Survey: A Record Check Study. Applied Cognitive Psychology, 21 (2), 217-238. 

Van der Vaart, W., Ongena, Y.P., Hoogendoorn, A.W., & W. Dijkstra (2006). Do Interviewer Voice Characteristics Influence Cooperation Rates in Telephone Interviews? International Journal of Public Opinion Research, 18 (4), 488 – 499.

Van der Vaart, W. (2004). The Time-line as a Device to Enhance Recall in Standardized Research Interviews: A Split Ballot Study. Journal of Official Statistics, 20 (2), 301-317.


Bekijk de wetenschappelijke publicaties
Bekijk de vak- en populariserende publicaties

Onderwijs

  • Algemeen Afstudeercoördinator Humanistiek
  • Examinator en docent "Afstudeeronderzoek Humanistiek" (M3-MT)
  • Examinator en docent "Praktijkgericht Mixed-Methods Onderzoek" (M3-ONDZ3)
  • Coördinator Graduate School, jr 2-4
  • Docent methodologie Graduate School, jr 1
  • Begeleiding promotieonderzoek


Lidmaatschappen en functies

  • Vice-president for Finance of the International Sociological Association's Research Committee on Logic and Methodology (ISA-RC33)
  • Member editorial board of peer-reviewed journal “Survey Methods", Mannheim / Lausanne . 
  • Referee for peer reviewed scientific journals: Family Planning Studies, Survey Methods, Field Methods, Public Opinion Quarterly, Applied Cognitive Psychology, International Journal of Public Opinion Research, Journal of Official Statistics, Journal of Applied Research in Memory and Cognition.