Cookies

Deze website maakt gebruik van cookies. Wij verzoeken u om cookies te accepteren. Meer info

Laura vermeulen

Functie

Docent-onderzoeker

Organisatie

wetenschappelijk personeel, Leerstoel Humanistisch Geestelijke Verzorging Studies

Biografie

Laura Vermeulen (1986) studeerde sociologie en antropologie aan de Universiteit van Amsterdam en heeft een achtergrond in etnografisch en participatief actieonderzoek in zorg en welzijn. Voordat zij aan de UvH begon heeft zij gewerkt als programmacoördinator bij een leerwerkplaats, het Ben Sajet Centrum. Hier coördineerde zij diverse leernetwerken, en deed actieonderzoek naar familie en systeem-gericht werken door zorg- en welzijnsprofessionals. Lauras promotieonderzoek gaat over een responsief zijnsconcept in de kritische fenomenologie. Voor dit onderzoek deed zij, verbonden aan de Universiteit van Amsterdam, etnografisch onderzoek met alleen thuiswonende mensen met dementie in Nederland.