Cookies

Deze website maakt gebruik van cookies. Wij verzoeken u om cookies te accepteren. Meer info

MA Laura Mudde

Functie

Junior onderzoeker

Titulatuur

MA

Organisatie

Leerstoel Humanistisch Geestelijke Verzorging Studies, Leerstoel Zorgethiek

Biografie

Sinds mijn afstuderen (Kunstgeschiedenis en Wetenschapsfilosofie (UvA)) werk ik als curator op het snijvlak van kunst en maatschappij. Ik heb voor verschillende culturele stichtingen gewerkt die een rol voor de kunsten zien bij het overdenken en oplossen van complexe maatschappelijke problemen (o.a. stichting Niet Normaal, stichting Het Instituut, stichting ONSbank). Daarnaast werk ik voor de Hogeschool voor de Kunsten Utrecht als docent bij de bachelor Design for Change and Innovation. Vanuit de Universiteit van Humanistiek (vakgroep zorgethiek) ben ik als onderzoeker betrokken bij het actieonderzoek op Landpark Assisie. 

Onderzoek

Sinds januari ben ik vanuit de vakgroep zorgethiek als onderzoeker betrokken bij het Actieonderzoek Sociale Innovatie op Landpark Assisië. De Provincie Noord-Brabant, de gemeente Tilburg en Democratie in Actie ondersteunen het verkennend actieonderzoek, dat in opdracht van Prisma wordt uitgevoerd door de Universiteit voor Humanistiek en Tranzo (Tilburg University). Het onderzoek heeft een looptijd van 12 maanden.

Publicaties


Onderwijs


Lidmaatschappen en functies