Cookies

Deze website maakt gebruik van cookies. Wij verzoeken u om cookies te accepteren. Meer info

Prof. dr. Geert Smid

Geert Smid
Functie

Bijzonder hoogleraar psychotrauma, verlies en rouw na rampen en geweld
Endowed professor of psychotrauma, loss, and grief after disasters and violence

Titulatuur

Prof. dr.

Adres

Kamer 2.10

Biografie

Geert Smid is hoogleraar en psychiater, plaatsvervangend opleider, psychotraumatherapeut NtVP, supervisor NVP verbonden aan de Universiteit voor Humanistiek en ARQ Nationaal Psychotrauma Centrum. Hij publiceerde over het vóórkomen, diagnostiek en behandeling van PTSS en traumatische rouw alsmede over stress sensibilisatie. Zijn huidige onderzoek over PTSS en traumatische rouw richt zich op betekenisgeving, epidemiologische en culturele aspecten, diagnose, preventie en behandeling.

Onderzoek

Rouw na zelfdoding en euthanasie wegens psychische stoornissen [Grief following suicide and euthanasia due to mental disorders] (https://rouw.arq.org/onderzoek-rouw-na-zelfdoding-en-euthanasie)
Geestelijke verzorging en psychotraumazorg [Spiritual care and psychotraumatology]
Maatschappelijke, systemische en intergenerationele aspecten van psychotrauma, verlies en rouw [Social, systemic and intergenerational aspects of psychotrauma, loss and grief]


Selectie publicaties

Zie ook orcid.org/0000-0002-9616-5234

Internationale peer reviewed publicaties 2022

Bonde, J., Høy Jensen, J., Smid, G. E., Flachs, E. M., Elklit, A., Mors, O., & Videbech, P. (2022). Time course of symptoms in posttraumatic stress disorder with delayed expression: a systematic review. Acta Psychiatrica Scandinavica, 145,116-131. doi:10.1111/acps.13372

Lenferink, L. I. M., Eisma, M. C., Smid, G. E., de Keijser, J., & Boelen, P. A. (2022). Valid measurement of DSM-5 persistent complex bereavement disorder and DSM-5-TR and ICD-11 prolonged grief disorder: The Traumatic Grief Inventory-Self Report Plus (TGI-SR+). Comprehensive Psychiatry, 112, 152281. doi:10.1016/j.comppsych.2021.152281

Smid, G. E., Lind, J., & Bonde, J. P. (2022). Neurobiological mechanisms underlying delayed expression of posttraumatic stress disorder: A scoping review. World Journal of Psychiatry, 12(1), 151–168. doi:10.5498/wjp.v12.i1.151


Nederlandstalige wetenschappelijke publicaties 2022

Boerma, R.S., Van Galen, I.I., & Smid, G.E. (2022). ‘They’re still adding more pain on me’; psychische klachten na vreemdelingendetentie. Tijdschrift voor Psychiatrie 64 (3), 139-144.

Smid, G.E., & Jacobs, G.C. (2022). Geestelijke verzorging in de psychotraumazorg; een plaatsverkenning. Tijdschrift voor Psychiatrie 64 (3), 160-165.

Overige vakpublicaties 2022
Nijdam, M. J., Meewisse, M.-L., Smid, G. E., & Gersons, B. P. R. (2022). Brief Eclectic Psychotherapy for PTSD. In U. Schnyder & M. Cloitre (Eds.), Evidence Based Treatments for Trauma-Related Psychological Disorders: A Practical Guide for Clinicians (pp. 281–306). Springer International Publishing. https://doi.org/10.1007/978-3-030-97802-0_13Internationale peer reviewed publicaties 2021

Comtesse, H., Ertl, V., Hengst, S. M. C., Rosner, R., & Smid, G. E. (2021). Ecological grief as a response to environmental change: a mental health risk or functional response?  International Journal of Environmental Research and Public Health, 18, 734.

Eisma, M. C., Tamminga, A., Smid, G. E., & Boelen, P. A. (2021). Acute grief after deaths due to COVID-19, natural, and unnatural causes: an empirical comparison. Journal of Affective Disorders, 278, 54-56. doi:10.1016/j.jad.2020.09.049

Killikelly, C., Smid, G. E., Wagner, B., & Boelen, P. A. (2021). Responding to the new International Classification of Diseases-11 prolonged grief disorder during the COVID-19 pandemic: a new bereavement network and three-tiered model of care.  Public Health, 191, 85-90. doi:10.1016/j.puhe.2020.10.034

Lenferink, L. I. M., Boelen, P. A., Smid, G. E., & Paap, M. C. S. (2021). The importance of harmonising diagnostic criteria sets for pathological grief.  British Journal of Psychiatry, 219, 473-476. doi:10.1192/bjp.2019.240

Lenferink, L. I. M., de Keijser, J., Eisma, M. C., Smid, G. E., & Boelen, P. A. (2021). Treatment gap in bereavement care: (Online) bereavement support needs and use after traumatic loss.  Clinical Psychology & Psychotherapy, 28, 907-916. doi:10.1002/cpp.2544

Smid, G.E., Killikelly, C., & Wagner, B. (2021). Editorial: Grief Disorders: Clinical, Cultural, and Epidemiological Aspects. Frontiers in Psychiatry 12:681523. doi: 10.3389/fpsyt.2021.681523

Schuhmann, C., Snijdewind, M.C., van Duijvenbooden, L., Smid, G.E. (2021). “If Only I Could Start All over…” A case study of spiritual care provision to a patient with a psychiatric disorder requesting physician-assisted dying in the Netherlands.  Religions, 12(9):672. doi:10.3390/rel12090672

Soydas, S., Smid, G. E., Lenferink, L. I., Djelantik, A. M. J., Goodfellow, B., Wilson, R., & Boelen, P. A. (2021). Psychopathology in a treatment-seeking sample of homicidally bereaved individuals: Latent class analysis. Journal of Affective Disorders. doi: 10.1016/j.jad.2021.05.026

Ter Heide, F. J. J., de la Rie, S., de Haan, A., Boeschoten, M., Nijdam, M. J., Smid, G., ... & Mooren, T. (2021). Wellbeing and clinical videoconferencing satisfaction among patients in psychotrauma treatment during the coronavirus pandemic: cross-sectional study. European Journal of Psychotraumatology12(1), 1906021. doi: 10.1080/20008198.2021.1906021

Wojtkowiak, J., Lind, J., & Smid, G. E. (2021). Ritual in therapy for prolonged grief: a scoping review of ritual elements in evidence-informed grief interventions.  Frontiers in Psychiatry, 11, 1655. doi:10.3389/fpsyt.2020.623835

Nederlandstalige wetenschappelijke publicaties 2021

Ter Haar, A. & Smid, G.E. (2021) De fenomenologie van de rouw [The phenomenology of grief].  Tijdschrift voor Psychotherapie, 47, 27-41.
Smid, G. E., Hengst, S.M.C., & de la Rie, S. M. (2021). NET-TG: Narratieve exposuretherapie voor traumatische rouw na meervoudig trauma en verlies. In: Jongedijk, R. (red.). Levensverhalen en psychotrauma: narratieve exposuretherapie in theorie en praktijk (p. 271-286). Amsterdam: Boom.


Overige vakpublicaties 2021

Smid, G. E., & Boelen, P. A. (2021). Culturally sensitive approaches to finding meaning in traumatic bereavement. In R.A. Neimeyer (Ed.), New Techniques of Grief Therapy: Bereavement and Beyond. New York, NY: Routledge.

selection of publications

Expertise

Psychotrauma, moreel trauma, PTSS, verlies, rouw, traumatische rouw, ambigu verlies, niet-erkend verlies, zelfdoding, levensbeëindiging op verzoek
Vluchtelingen, veteranen, politieagenten, rampgetroffenen, nabestaanden
Levensverhalen, rituelen, betekenisgeving

Onderwijs

Keuzemodule Verlies en Rouw (februari 2023)

Inleiding diagnostiek, culturele evaluatie, steunende groepscontext (M1BEG2)

Verbeelding, rituelen en betekenisgeving na verlies (B2ZIN4)

Maatschappelijke en intergenerationele gevolgen van trauma en verlies

Impact van de terminale levensfase op de naasten en hun rouwproces