Deze website maakt gebruik van cookies

Prof.dr. Geert Smid

Geert Smid
Functie

Bijzonder hoogleraar psychotrauma, verlies en rouw na rampen en geweld
Endowed professor of psychotrauma, loss, and grief after disasters and violence

Titulatuur

Prof.dr.

Adres

Kamer 2.10

Biografie

Geert Smid is psychiater, plaatsvervangend opleider, psychotraumatherapeut NtVP, supervisor NVP verbonden aan Stichting Centrum '45 / ARQ Nationaal Psychotrauma Centrum. Hij publiceerde over het vóórkomen, diagnostiek en behandeling van PTSS en traumatische rouw alsmede over stress sensibilisatie. Eerder verschenen boeken van hem zijn: Handboek Traumatische Rouw (2018, met Jos de Keijser en Paul Boelen), Accredidact Nascholing voor psychiaters PTSS en traumatische rouw (2018), Deconstructing Delayed Posttraumatic Stress Disorder (2011).Zijn huidige onderzoek over PTSS en traumatische rouw richt zich op betekenisgeving, epidemiologische en culturele aspecten, diagnose, preventie en behandeling.

Onderzoek

Rouw om verlies van een levenspartner door levensbeëindiging op verzoek of zelfdoding wegens psychische stoornissen
Humanistisch geestelijke verzorging praktijken bij moreel trauma, verlies en rouw
Maatschappelijke, systemische en intergenerationele aspecten van psychotrauma, verlies en rouw

Grief following the loss of a life partner due to physician assisted death or suicide because of mental disorders
Humanistic spiritual care practices for moral trauma, loss and grief
Social, systemic and intergenerational aspects of psychotrauma, loss and grief

Selectie publicaties

Recente publicaties:

  • Aarts, R., Wanrooij, L. V., Bloemen, E., & Smid, G.E. (2019). Expert medico-legal reports: The relationship between levels of consistency and judicial outcomes in asylum seekers in the Netherlands. Torture Journal, 29(1), 36–46. doi:10.7146/torture.v29i1.111205
  • Boelen, P. A., Lenferink, L. I. M., & Smid, G. E. (2019). Further evaluation of the factor structure, prevalence, and concurrent validity of DSM-5 criteria for Persistent Complex Bereavement Disorder and ICD-11 criteria for Prolonged Grief Disorder.  Psychiatry Research, 273, 206-210. doi:10.1016/j.psychres.2019.01.006
  • Boelen, P. A., Olff, M., & Smid, G. E. (2019). Traumatic loss: Mental health consequences and implications for treatment and prevention.   European Journal of Psychotraumatology, 10(1). doi:10.1080/20008198.2019.1591331
  • Boelen, P. A., Smid, G. E., Mitima-Verloop, H. B., de Keijser, J., & Lenferink, L. I. (2019). Patterns, Predictors, and Prognostic Validity of Persistent Complex Bereavement Disorder (PCBD) Symptoms in Recently Bereaved Adults: A Latent Class Analysis.  Journal of Nervous & Mental Disease. doi:10.1097/nmd.0000000000001053
  • Djelantik, A. A. A. M. J., Robinaugh, D. J., Kleber, R. J., Smid, G. E., & Boelen, P. A. (2019). Symptomatology following loss and trauma: Latent class and network analyses of prolonged grief disorder, posttraumatic stress disorder, and depression in a treatment-seeking trauma-exposed sample.  Depression and Anxiety, 0. doi:10.1002/da.22880 
  • Lely, J., Smid, G.E., Jongedijk, R.J., Knipscheer, J., & Kleber, R.J. (2019). The Effectiveness of Narrative Exposure Therapy: A Review, Meta-analysis and Meta-regression Analysis. European Journal of Psychotraumatology, 10(1), 1550344. doi:10.1080/20008198.2018.155034
  • Lenferink, L. I., Nickerson, A., de Keijser, J., Smid, G. E., & Boelen, P. A. (2019). Reciprocal associations between symptom levels of disturbed grief, posttraumatic stress, and depression following traumatic loss: A four-wave cross-lagged study.  Clinical Psychological Science. doi:10.1177/2167702619858288
  • Smid, G. E., van der Meer, C. A. I., Olff, M., & Nijdam, M. J. (2018). Predictors of outcome and residual symptoms following trauma-focused psychotherapy in police officers with PTSD.  Journal of Traumatic Stress, 31, 764-774. doi:10.1002/jts.22328
  • Smid, G. E., Drogendijk, A. N., Knipscheer, J., Boelen, P. A., & Kleber, R. J. (2018). Loss of loved ones or home due to a disaster: Effects over time on distress in immigrant ethnic minorities.  Transcultural Psychiatry,55, 548-568. doi:10.1177/1363461518784355
  • Smid, G. E., Groen, S., de la Rie, S. M., Kooper, S., & Boelen, P. A. (2018). Toward cultural assessment of grief and grief-related psychopathology.  Psychiatric Services, 69, 1050-1052. doi:10.1176/appi.ps.20170042267
Bekijk de wetenschappelijke publicaties
Bekijk de vak- en populariserende publicaties

Expertise

Psychotrauma, moreel trauma, PTSS, verlies, rouw, traumatische rouw, ambigu verlies, niet-erkend verlies, zelfdoding, levensbeëindiging op verzoek
Vluchtelingen, veteranen, politieagenten, rampgetroffenen, nabestaanden
Levensverhalen, betekenisgeving

Onderwijs

Inleiding diagnostiek, culturele evaluatie, steunende groepscontext (M1BEG2)
Maatschappelijke en intergenerationele gevolgen van trauma en verlies
Impact van de terminale levensfase op de naasten en hun rouwproces (PM-41B)