Deze website maakt gebruik van cookies

Prof. dr. Geert Smid

Geert Smid
Functie

Bijzonder hoogleraar psychotrauma, verlies en rouw na rampen en geweld
Endowed professor of psychotrauma, loss, and grief after disasters and violence

Titulatuur

Prof. dr.

Adres

Kamer 2.10

Biografie

Geert Smid is hoogleraar en psychiater, plaatsvervangend opleider, psychotraumatherapeut NtVP, supervisor NVP verbonden aan de Universiteit voor Humanistiek en ARQ Nationaal Psychotrauma Centrum. Hij publiceerde over het vóórkomen, diagnostiek en behandeling van PTSS en traumatische rouw alsmede over stress sensibilisatie. Zijn huidige onderzoek over PTSS en traumatische rouw richt zich op betekenisgeving, epidemiologische en culturele aspecten, diagnose, preventie en behandeling.

Onderzoek

Rouw na zelfdoding en euthanasie wegens psychische stoornissen (https://rouw.arq.org/onderzoek-rouw-na-zelfdoding-en-euthanasie)
Humanistisch geestelijke verzorging praktijken bij moreel trauma, verlies en rouw
Maatschappelijke, systemische en intergenerationele aspecten van psychotrauma, verlies en rouw

Grief following suicide and euthanasia due to mental disorders
Humanistic spiritual care practices for moral trauma, loss and grief
Social, systemic and intergenerational aspects of psychotrauma, loss and grief

Expertise

Psychotrauma, moreel trauma, PTSS, verlies, rouw, traumatische rouw, ambigu verlies, niet-erkend verlies, zelfdoding, levensbeëindiging op verzoek
Vluchtelingen, veteranen, politieagenten, rampgetroffenen, nabestaanden
Levensverhalen, rituelen, betekenisgeving

Onderwijs

Inleiding diagnostiek, culturele evaluatie, steunende groepscontext (M1BEG2)
Maatschappelijke en intergenerationele gevolgen van trauma en verlies
Impact van de terminale levensfase op de naasten en hun rouwproces (PM-41B)
Verbeelding, rituelen en betekenisgeving na verlies (B2ZIN4)