Deze website maakt gebruik van cookies

Dr. Carmen Schuhmann

Carmen Schuhmann
Functie

Universitair docent praktische humanistiek
Assistant professor practical humanistic studies

Telefoon

0302390147

Titulatuur

Dr.

Organisatie

wetenschappelijk personeel, Leerstoel Humanistisch Geestelijke Verzorging Studies

Biografie

Carmen Schuhmann (1970) is sinds 2008 verbonden aan de Universiteit voor Humanistiek, na enkele jaren als humanistisch geestelijk verzorger bij Justitie te hebben gewerkt. Van huis uit is zij wiskundige; zij deed onderzoek in de zuivere wiskunde aan de universiteiten van Leiden en Essen (Duitsland).

Biographical
Carmen Schuhmann (1970) has been assistant professor at the University of Humanistic Studies since 2008 and previously worked for several years as a humanistic counsellor in the field of criminal justice. She started her career doing research in pure mathematics at the universities of Leiden and Essen (Germany).

Onderzoek

- Zingeving als oriëntatieproces in de "morele ruimte"
- Geestelijke begeleiding als praktijk van humanisering
- Relationele perspectieven op begeleiding
- Geestelijke begeleiding als narratieve praktijk
- Geestelijke begeleiding bij Justitie

Research interests
- Meaning in life as orienting in "moral space"
- Pastoral counseling as a humanizing practice
- Relational perspectives on counseling
- The role of narrative and storytelling in counselling
- Criminal justice counselling
Selectie publicaties

Selected publicationsSchuhmann, C. M., & Damen, A. (2018). Representing the Good: Pastoral care in a secular age. Pastoral Psychology. doi:  10.1007/s11089-018-0826-0 
http://link.springer.com/article/10.1007/s11089-018-0826-0

Schuhmann, C. M., & van der Geugten, W. (2017). Believable visions of the good: An exploration of the role of pastoral counselors in promoting resilience. Pastoral Psychology, 66(4), 523-536. doi: 10.1007/s11089-017-0759-z


Schuhmann, C. M. (2016). Counseling in a complex world: Advancing relational well-being. Journal of Constructivist Psychology, 29(3), 318-330. doi: 10.1080/10720537.2015.1102109 

Schuhmann, C. M. (2015). Counselling and the humanist worldview. In A. Copson & A.C. Grayling (Eds.), The Wiley-Blackwell handbook of humanism. London UK: Wiley.

Schuhmann, C. M. (2015). Stories of crime, stories of suffering: A narrative perspective on ethical issues in criminal justice counselling. European Journal of Psychotherapy & Counselling, 17(1), 21-38. doi: 10.1080/13642537.2014.996172

Sools, A.M. & Schuhmann, C.M. (2014). Theorizing the narrative dimension of psychotherapy and counseling: A big and small story approach. Journal of Contemporary Psychotherapy, 44 (3), 191-200. doi: 10.1007/s10879-014-9260-5

Schuhmann, C.M. (2011). Op de vlucht voor de wraakgodinnen. Tijdschrift voor humanistiek, 46 (12), 37-47.

Bekijk de wetenschappelijke publicaties
Bekijk de vak- en populariserende publicatiesOnderwijs

- Geestelijke begeleiding vanuit humanistisch perspectief
- Ethische/morele dimensies van begeleiding
- Relationele perspectieven op begeleiding en zelf-ontwikkeling
- Geestelijke begeleiding als narratieve praktijk
- Dialoog in de praktijk

Teaching interests
- Counselling and the humanist worldview
- Ethical/moral issues in counselling
- Relational perspectives on counselling and self-development
- Counselling as a narrative practice
- Practising dialogue