Cookies

Deze website maakt gebruik van cookies. Wij verzoeken u om cookies te accepteren. Meer info

Burgerschap en humanisering van de publieke sector

Onderzoekers

Als u klikt op de namen van de onderzoekers, verschijnt hun persoonlijke pagina, met meer informatie over hun expertise en publicaties.


Voorzitterprof. dr. Evelien Tonkens
hoogleraar Burgerschap en humanisering van de publieke sector
hooglerarenProf.dr. Nicole Immler
hoogleraar Historical Memory and Transformative Justice

prof.dr Sawitri Saharso
hoogleraar Burgerschap en morele diversiteit

universitair hoofddocent

dr. Femmianne Bredewold
universitair hoofddocent 

bijzonder hoogleraarprof.dr. Margo Trappenburg
bijzonder hoogleraar Grondslagen van het maatschappelijk werk namens de Marie Kamphuis Stichting
universitair docenten/ onderzoekers

dr. Menno Hurenkamp

universitair docent


dr. Thomas Kampen
universitair docent 


Siri Driessen
postdoc onderzoeker


Niké Wentholt
postdoc onderzoeker


dr. Melissa Sebrechts

postdoc onderzoeker

promovendi

buitenpromovendi

  • Chantal Hillebrechts
  • Linda Mulders
  • Joandi Hartendorp
  • Maritza Gerritse
  • Matthijs Brouwer
  • Neeltje Spits
  • Susan Brand
  • Tom van Oosterhout

gastvrijheidsovereenkomstprof.dr. Gerty Lensvelt-Mulders
hoogleraar Methodologie


Onderzoekers verbonden aan de leerstoelgroep Burgerschap en humanisering van de publieke sector onder leiding van prof. dr. Evelien Tonkens.