Cookies

Deze website maakt gebruik van cookies. Wij verzoeken u om cookies te accepteren. Meer info

Burgerschap en humanisering van de publieke sector

Onderzoekers

Als u klikt op de namen van de onderzoekers, verschijnt hun persoonlijke pagina, met meer informatie over hun expertise en publicaties.

Voorzitterprof. dr. Thomas Kampen
hoogleraar Social Work
hoogleraren
universitair hoofddocent

dr. Femmianne Bredewold
universitair hoofddocent 

bijzonder hoogleraarprof. dr. Margo Trappenburg
bijzonder hoogleraar Grondslagen van het maatschappelijk werk namens de Marie Kamphuis Stichting
universitair docenten/ onderzoekers

promovendi

externe promovendi

gastvrijheidsovereenkomst prof. dr. Gerty Lensvelt-Mulders
hoogleraar Methodologie
emeritiprof. dr. Sawitri Saharso
hoogleraar Burgerschap en morele diversiteit


Onderzoekers verbonden aan de leerstoelgroep Burgerschap en humanisering van de publieke sector onder leiding van prof. dr. Evelien Tonkens.