Cookies

Deze website maakt gebruik van cookies. Wij verzoeken u om cookies te accepteren. Meer info

Dr. Femmianne Bredewold

Femmianne Bredewold
Functie

Universitair hoofddocent (Associate professor)

Titulatuur

Dr.

Organisatie

wetenschappelijk personeel, Leerstoel Burgerschap en Humanisering van de Publieke Sector

Adres

Kromme Nieuwegracht 29
3512 HD
Utrecht
Nederland

Biografie

Femmianne Bredewold is universitair hoofddocent en onderzoeker. Ze is tevens actief lid van de Universiteitsraad van de Universiteit voor Humanistiek. 

Haar onderzoeken hebben betrekking op de veranderende verzorgingsstaat en de consequenties hiervan voor  burgers. Ze onderzoekt onder welke voorwaarden mensen voor elkaar willen zorgen en welke sociale regels en codes daarbij gelden. Ze heeft speciale aandacht voor de sociale in- en uitsluiting van mensen met een verstandelijke en/of psychiatrische beperking. 

Werkervaring
2014 - heden Associate Professor University of Humanistic Studies, Utrecht.
June - Aug 2015 Research fellow, Tizard Centre, University of Kent, Kent.
2006- 2015 Research fellow, University of Applied Science, Zwolle.

Opleidingen
sept. 2009 – jan. 2014 PhD-student, Universiteit van Amsterdam
sept. 2005 – juli 2006 Master Anthropology and development studies,  Radboud Universiteit Nijmegen
sept. 2003 – juli 2005 Bachelor  Anthropology and development studies,  Radboud Universiteit Nijmegen

Onderzoek

Multi-annual research project (2019-2022) entitled ‘Participative or dignified citizenship? An empirical ethical study of social inclusion for people with profound and multiple disabilities living in sheltered living institutions’. Grant ZonMW Ethiek en Gezondheid 3. Projectleader.

Researchproject (2018-2019) on what dependency means for people with intellectual disabilities living in institutions. Subsidised by ministry of Health Care (ministerie van VWS). Projectleader.

Multi-annual research-project (2015-2018) on active citizenship and welfare state reform. Subsidised by Institute GAK.

Research project (2016-2017) on the recognition of people with intellectual and psychiatric disabilities in social employment projects. Grant ZonMW 'Vakkundig aan het werk'.


Multi-annual research-project (2015-2017) how projects in neighbourhoods contribute to meaningful encounters between people with and without disabilities. Grant Provence of Overijssel.


Selectie publicaties

selection of publications


Onderwijs

Femmianne geeft onderwijs in het masterprogramma van Zorgethiek en Beleid (ZEB) over de veranderende verzorgingsstaat, verdeling van zorgverantwoordelijkheden, informele zorg en sociale inclusie. Daarnaast doceert ze in het bachelorprogramma Humanistiek. 

Lidmaatschappen en functies

Programma commissie IASSIDD Europe Conference 2021
Lid IASSIDD Comparative Practice and Policy Stream
Lid Universiteitsraad 
Lid commissie Erkennen en Waarderen NLU