Deze website maakt gebruik van cookies

Dr. Femmianne Bredewold

Femmianne Bredewold
Functie

Universitair docent (Assistant professor)

Titulatuur

Dr.

Organisatie

wetenschappelijk personeel, Leerstoel Burgerschap en Humanisering van de Publieke Sector

Adres

Kromme Nieuwegracht 29
3512 HD
Utrecht
Nederland

Biografie

Femmianne Bredewold is universitair docent en onderzoeker. Ze is tevens actief lid van de Universiteitsraad van de Universiteit voor Humanistiek. 

Haar onderzoeken hebben betrekking op de veranderende verzorgingsstaat en de consequenties hiervan voor  burgers. Ze onderzoekt onder welke voorwaarden mensen voor elkaar willen zorgen en welke sociale regels en codes daarbij gelden. Ze heeft speciale aandacht voor de sociale in- en uitsluiting van mensen met een verstandelijke en/of psychiatrische beperking. 

Femmianne geeft les in het masterprogramma Zorgethiek en Beleid en doceert in het bachelorprogramma Humanistiek. 


Werkervaring
2014 - heden Assistant Professor University of Humanistic Studies, Utrecht.
June - Aug 2015 Research fellow, Tizard Centre, University of Kent, Kent.
2006- 2015 Research fellow, University of Applied Science, Zwolle.

Opleidingen
sept. 2009 – jan. 2014 PhD-student, Universiteit van Amsterdam
sept. 2005 – juli 2006 Master Anthropology and development studies,  Radboud Universiteit Nijmegen
sept. 2003 – juli 2005 Bachelor  Anthropology and development studies,  Radboud Universiteit Nijmegen

Onderzoek

Sociale inclusie en het VN-verdrag voor mensen met ernstige verstandelijke beperking die wonen in een beschutte leefomgeving (November 2019 - Mei 2022).
In dit project - dat is gefinancieerd door ZonMW - onderzoeken we wat sociale inclusie betekent voor mensen met een ernstige verstandelijke beperking die wonen op een instellingsterrein. We onderzoeken hoe je sociale inclusie kan denken en doen met betrekking tot deze groepen en we leveren  een methodologische bijdrage aan de discussie hoe je het perspectief van mensen met een ernstige meervoudige beperking kan leren kennen. Zie voor meer informatie over dit project: https://www.uvh.nl/actueel/nieuws/uvh-start-onderzoek-naar-sociale-inclusie-van-mensen-met-een-beperking-in-een-beschutte-woonomgeving


Afhankelijkheid van mensen met een verstandelijke beperking (April 2017-January 2018)
In dit project - gefinancieerd door het ministerie van VWS - onderzoeken we wat zorgafhankelijkheid betekent voor mensen met een verstandelijke beperking. Zie voor meer informatie: http://www.uvh.nl/actueel/nieuws/hoe-beleef-je-afhankelijkheid-van-zorg-als-je-een-beperking-hebt?swords=ervaren+clientafhankelijkheid
 
De belofte van nabijheid (2014-2018)
In dit meerjarige onderzoeksproject, dat mede is gefinancieerd door instituut GAK, onderzoeken we wat de decentralisaties van de zorg en de beloften die daar aan gekoppeld zijn zoals meer nabijheid en meer zelfredzaamheid betekenen voor professionals in sociale wijkteams en burgers die een ondersteuningsvraag hebben. Voor meer informatie zie: https://www.uvh.nl/onderzoek/leerstoelgroepen/burgerschap-en-humanisering-van-de-publieke-sector/projecten/de-beloften-van-nabijheid
   
Sociale netwerken in de buurt (2015-2018)
In dit meerjarige onderzoeksproject onderzoeken we hoe en onder welke voorwaarden ontmoetingsprojecten in de buurt van betekenis kunnen zijn voor mensen met een verstandelijke en of psychiatrische beperking. Zie voor meer informatie: http://www.projectnetwerkondersteuning.nl/ 
 
Erkenning van mensen met een beperking  (June 2016- March 2017)
In een door ZonMW gefinancieerd onderzoeksproject onderzoeken we hoe social enterprises bijdragen aan de erkenning van mensen met een verstandelijke en of psychiatrische beperking. 

Selectie publicaties

Of de volgende pagina's ziet u publicaties vanaf sept 2014. Voor een compleet overzicht van publicaties zie http://femmiannebredewold.nl/publicaties/

bekijk de wetenschappelijke publicaties
Bekijk de vak- en populariserende publicaties


Onderwijs

Femmianne geeft les in het masterprogramma Zorgethiek en Beleid (ZEB-30) en doceert in het bachelorprogramma Humanistiek omtrent thema's als de veranderende verzorgingsstaat, actief burgerschap, informele zorg en sociale inclusie. Daarnaast geeft ze vakken die gericht zijn op de ethiek van onderzoek doen. 

Lidmaatschappen en functies

Femmianne is lid van de UniversiteitsRaad (UR) van de UvH sinds 1 september 2018