Deze website maakt gebruik van cookies

Dr. Femmianne Bredewold

Femmianne Bredewold
Functie

Universitair docent (Assistant professor)

Titulatuur

Dr.

Organisatie

wetenschappelijk personeel, Leerstoel Burgerschap en Humanisering van de Publieke Sector

Adres

Kromme Nieuwegracht 29
3512 HD
Utrecht
Nederland

Biografie

Femmianne Bredewold is universitair docent en onderzoeker. Ze is tevens actief lid van de Universiteitsraad van de Universiteit voor Humanistiek. 

Haar onderzoeken hebben betrekking op de veranderende verzorgingsstaat en de consequenties hiervan voor  burgers. Ze onderzoekt onder welke voorwaarden mensen voor elkaar willen zorgen en welke sociale regels en codes daarbij gelden. Ze heeft speciale aandacht voor de sociale in- en uitsluiting van mensen met een verstandelijke en/of psychiatrische beperking. 

Femmianne geeft les in het masterprogramma Zorgethiek en Beleid en doceert in het bachelorprogramma Humanistiek. 


Werkervaring
2014 - heden Assistant Professor University of Humanistic Studies, Utrecht.
June - Aug 2015 Research fellow, Tizard Centre, University of Kent, Kent.
2006- 2015 Research fellow, University of Applied Science, Zwolle.

Opleidingen
sept. 2009 – jan. 2014 PhD-student, Universiteit van Amsterdam
sept. 2005 – juli 2006 Master Anthropology and development studies,  Radboud Universiteit Nijmegen
sept. 2003 – juli 2005 Bachelor  Anthropology and development studies,  Radboud Universiteit Nijmegen

Onderzoek

Various research-projects on welfare state reform, deinstitutionalisation of people with disabilities, community care and social encounters between people with and without disabilities.

Onderwijs

Lecturing in the master-program on changing welfare state, active citizenship, ethics of care, community care.