Cookies

Deze website maakt gebruik van cookies. Wij verzoeken u om cookies te accepteren. Meer info

Prof. dr. Thomas Kampen

Thomas Kampen
Functie

Hoogleraar Sociaal Werk

Titulatuur

Prof. dr.

Organisatie

wetenschappelijk personeel, Leerstoel Burgerschap en Humanisering van de Publieke Sector

Omschrijving

Thomas Kampen is socioloog en als hoogleraar Sociaal Werk werkzaam aan de Universiteit voor Humanistiek. Zijn onderzoek richt zich op sociaal werk door wijkteams en klantmanagers van de sociale dienst, en cliëntervaringen met publieke dienstverlening. Hij is de opleidingscoördinator van de bachelor Humanistiek en geeft twee modules in het derde jaar over werken in de publieke sector.

Adres

Kromme Nieuwegracht 29
3512HD
Utrecht
Nederland

Biografie

Thomas Kampen is socioloog en sinds 2015 als Universitair Docent verbonden aan de Universiteit voor Humanistiek. Zijn onderzoek richt zich op sociaal werk door wijkteams en klantmanagers van de sociale dienst, en cliëntervaringen met publieke dienstverlening. In 2021 was Kampen fellow aan het Netherlands Institute of Advanced Studies en van 2016 tot 2019 part-time lector aan Hogeschool Inholland.

Over de gevolgen van beleidshervormingen voor sociaal werk publiceerde Kampen in Administration and Society (2022) en The British Journal of Social Work (2019, beide met Trappenburg en Tonkens). Over de uitvoering van en ervaringen met de bijstand publiceerde hij in Work, Employment & Society (2021, met Sebrechts), European Journal of Social Work (2018, met Tonkens), Voluntas (2019, met Veldboer en Kleinhans, 2017 met Slootjes) en Social Policy and Society (2013, met Elshout en Tonkens)In 2018 won hij samen met Jasmijn Slootjes de Voluntas Best Article of the Year 2017 van de International Society for Third-Sector Research. Twee jaar later kreeg hij met Lex Veldboer en Reinout Kleinhans een Honorable Mention in dezelfde competitie. 

Mede onder Kampens redactie verscheen Welfare to Work in Contemporary European Welfare States (Policy Press, 2020, with Eleveld and Arts) en verschillende Nederlandstalige boeken voor een breed publiek: 'Streng maar onrechtvaardig: de bijstand gewogen' (2020, met Sebrechts, Knijn en Tonkens), 'De mens centraal, geen probleem: dilemma's voor professionals in zorg en welzijn' (2019), 'De verhuizing van de verzorgingsstaat: als de overheid nabij komt' (2018, met Bredewold, Duyvendak, Tonkens en Verplanke) en ‘De affectieve burger: hoe de overheid verleidt en verplicht tot zorgzaamheid’ (2013, met Verhoeven en Verplanke). Allen zijn uitgegeven door Uitgeverij Van Gennep. Daar verschenen ook zijn proefschrift over de ervaringen van bijstandsgerechtigden met de tegenprestatie getiteld 'Verplicht vrijwilligerswerk' (2014) en zijn Participatielezing getiteld 'De Stofzuiger van Hanny: naar meer menselijkheid in de bijstand (2021). 

Momenteel doet hij in samenwerking met Movisie het onderzoek In de dichterbij stand naar de betekenis van de menselijke maat in de dienstverlening door de sociale dienst, is hij sinds 2021 als co-supervisor van drie promovendi betrokken bij het internationale onderzoeksproject Solidarity in Diversity en voert hij in opdracht van Instituut Gak samen met collega's het onderzoek Levensverhalen over werk uit naar mensen die de stap van dagbesteding naar (beschut) werk maken.

Kampen is opleidingscoördinator van de bachelor Humanistiek en examinator van twee derdejaars modules: 'Humanisering en de Publieke Sector deel 1 en 2' waarin studenten onderzoek doen voor publieke sector organisaties.


Publicaties

Trappenburg, M., Kampen, T., & Tonkens, E. (2022). Street-Level bureaucrats in a catch-all bureaucracy. Administration & Society, 54(10), 2021-2047.

Sebrechts, M. J. & Kampen, T. (2021). Divide and Conquer: Social Assistance Clients’ Competing Frames of Social Justice. Work, Employment and Society, 1-17. doi.org/10.1177/0950017021994486

Kampen, T. (2020). Left in Limbo. Welfare Clients’ Evolving Views on the Fairness of Workfare Volunteerism. In: Eleveld, A., Kampen, T., & Arts, J. (eds). Welfare to Work in Contemporary European Welfare States. Legal, Sociological and Philosophical Perspectives on Justice and Domination. Policy Press.

Trappenburg, M. J., Kampen, T., & Tonkens, E. H. (2019). Social workers in a modernising welfare state: professionals or street-level bureaucrats? British Journal of Social Work.

Kampen, T., Veldboer, L., & Kleinhans, R. (2019). The Obligation to Volunteer as Fair Reciprocity? Welfare Recipients’ Perceptions of Giving Back to Society. Voluntas: International Journal of Voluntary and Nonprofit Organizations, 1-11.

Kampen, T., & Tonkens, E. H. (2018). Empowerment and Disempowerment of Workfare Volunteers: A Diachronic Approach to Activation Policy in the Netherlands. Social Policy and Society.

Kampen, T., & Tonkens, E. H. (2018). A personalised approach in activation. Workfare volunteers’ experiences with activation practitioners. European Journal of Social Work.

Slootjes, J., & Kampen, T. (2017). ‘Is My Volunteer Job Not Real Work?’ The Experiences of Migrant Women with Finding Employment Through Volunteer Work. Voluntas: International Journal of Voluntary and Nonprofit Organizations, 28.

Research Portal University of Humanistic Studies

Expertise

sociaal werk, bijstand, publieke dienstverlening, professionalisme, cliëntervaringen, publieke sector, humanisering

Onderwijs

Humanisering en de Publieke Sector 1 en 2 (BA Humanistiek, derdejaars)
Begeleiding Master Theses (MA Humanistiek, MA Burgerschap en Kwaliteit van Samenleven)

Lidmaatschappen en functies

Opleidingscoördinator bachelor Humanistiek