Cookies

Deze website maakt gebruik van cookies. Wij verzoeken u om cookies te accepteren. Meer info

Voorjaarsymposium: Wat niet weg is is gezien

Religie en levensbeschouwing in publieke instellingen

Voorjaarsymposium Religie & Samenleving / Commissie Wetenschap Vereniging voor Geestelijk VerZorgers

i.s.m. Universiteit voor Humanistiek en Tilburg School of Catholic Theology

Woensdag 7 juni 2017
Van oudsher zijn in verschillende publieke instellingen geestelijk verzorgers te vinden. Vanuit hun levensbeschouwelijke achtergrond richten zij zich op morele kwesties en zingeving. Hoewel de belangstelling voor ethiek en zingeving de laatste tijd alleen maar toe lijkt te nemen, geldt datzelfde niet direct voor geestelijke verzorging. Nu de expliciete aanwezigheid van religie en levensbeschouwing in publieke instellingen afneemt worden geestelijk verzorgers minder vanzelfsprekend als de aangewezen experts op het gebied van zingeving en morele kwesties gezien.
 

In dit symposium staat de niet direct zichtbare, impliciete aanwezigheid van religie en levensbeschouwing in publieke instellingen centraal. Uit beleid van een instelling (bijv. rondom morele kwesties of geestelijke verzorging) of architectuur (bijv. de plek van het stiltecentrum in het gebouw) kan een visie op (de betekenis van) levensbeschouwing spreken. Wat betekent deze impliciete aanwezigheid van levensbeschouwing in instellingen voor geestelijk verzorgers? Hoe kunnen zij hierop inspelen en zich laten zien als specialisten op het gebied van zingeving en morele kwesties? 


Programma 

In het ochtendgedeelte van het symposium zullen prof. dr. Evelien Tonkens, prof. dr. Carlo Leget en  dr. Kees de Groot op deze vragen ingaan. 

In het middaggedeelte worden enkele thema's belicht die uitnodigen tot vernieuwende perspectieven op geestelijke verzorging: interlevensbeschouwelijkheid in geestelijke verzorging, moral injury in verschillende contexten, ruimte, lichamelijkheid en levensbeschouwing, en de rol van tragiek en vergankelijkheid in geestelijke verzorging

De plenaire afsluiting zal verzorgd worden door Ernst van den Hemel. Dagvoorzitter gedurende dit symposium is Sjaak Körver. 
Programma van de dag 

09.30 ontvangst met koffie en thee 

10.00 start symposium 

10.05 De herontdekking van waarden in de publieke sector: nieuwe kansen voor geestelijk verzorgers? - Evelien Tonkens

10.50 Pauze met koffie en thee

11.05 Spiritual Care als toekomst van de geestelijke verzorging - Carlo Leget

11.40 Het buitenkerkelijke succes van de Christelijke zielzorg - Kees de Groot

12.15 Nabespreking

12.45 Lunch

13.30 Middagsessie 1

14.00 Middagsessie 2

14.30 Pauze

15:00 Middagsessie 3

15.45 Slotoverwegingen: Nederland heeft geestelijke zorg nodig (plenaire afsluiting) - Ernst van den Hemel 

16.30 borrel in de kantine van de Universiteit voor Humanistiek 


Tickets 


Tickets kosten €15,- 

Dit bedrag is inclusief koffie/thee, lunch en een borrel na afloop. 
Dit symposium is gratis toegankelijk voor Junior-Noster leden. 

Bent u Junior-Noster lid, stuurt u dan een mail naar C.Schuhmann@UvH.nl om u aan te melden. 

Let op: annuleren is niet mogelijk.


SKGV-Accreditatie toegekend.


Tijdschrift 


Naar aanleiding van het symposium brengt Tijdschrift Religie & Samenleving een editie uit met als thema 'Wat niet weg is is gezien.' Bij de bestelling van uw ticket kunt u voor €10,- een exemplaar bestellen. Het tijdschrift krijgt u enkele maanden na afloop van het symposium thuisgestuurd. 

Locatie 


Universiteit Voor Huamanistiek 

Kromme Nieuwegracht 29

3512 HD Utrecht 

Voor een routebeschrijving zie hier


SPONSOREN 


Dit symposium wordt mede mogelijk gemaakt door steun van Noster, de Universiteit voor Humanistiek en Tilburg School of Catholic Theology.


Meer informatie 


Voor vragen of meer informatie over het symposium kunt u contact opnemen met Sjaak Körver of Carmen Schuhmann