Cookies

Deze website maakt gebruik van cookies. Wij verzoeken u om cookies te accepteren. Meer info

Onderzoeksthema 1: Humanisme

We bestuderen het humanisme op drie manieren. We kijken naar de geschiedenis en ontwikkeling van het humanisme als levensbeschouwing en sociale en intellectuele traditie, en dan in het bijzonder in Nederland. Ook onderzoeken we het humanisme als een zingevingskader, waarin waarden als vrijheid, verantwoordelijkheid en rechtvaardigheid een belangrijke rol spelen. Tenslotte besteden we bijzondere aandacht aan sociale weerbaarheid als humanistisch streven. 


Voorbeelden van onderzoeksprojecten met dit thema:Meer informatie over het humanisme als onderzoeksthema, kunt u lezen in het onderzoeksprogramma.


Meer onderzoeksprojecten vindt u bij de leerstoelgroepen.