Cookies

Deze website maakt gebruik van cookies. Wij verzoeken u om cookies te accepteren. Meer info

Interventieprofielen voor de aanpak van eenzaamheid en sociaal isolement bij ouderen

  • Start: 1 januari 2020
  • Eind: 1 januari 2024
  • Status: lopend

In dit project is een typologie van interventieprofielen ontwikkeld. De typologie is een hulpmiddel om geschikte interventies te vinden voor ouderen die eenzaam of sociaal geïsoleerd zijn. Beschrijving

Mensen van alle leeftijden kunnen eenzaam of sociaal geïsoleerd zijn, maar bij ouderen is de kans groter: omdat belangrijke mensen uit hun netwerk wegvallen, hun gezondheid of mobiliteit achteruit gaat, ze geen duidelijke maatschappelijke rol meer vervullen en het gevoel hebben dat ze er niet meer toe doen. 


Langdurige eenzaamheid en isolement leiden tot serieuze gezondheidsproblemen. Daarom zijn er veel interventies ontwikkeld om eenzaamheid en sociaal isolement aan te pakken. De meeste interventies zijn gericht op netwerkontwikkeling en activering vanuit de gedachte dat eenzaamheid afneemt als iemand meer sociale contacten heeft. Toch is dat niet altijd een oplossing. Vaak is andere hulp nodig om de eenzaamheid of het isolement te verminderen, of beter met de situatie om te gaan. 


In dit project is een typologie van interventieprofielen ontwikkeld. De typologie is een hulpmiddel om geschikte interventies te vinden voor ouderen die eenzaam of sociaal geïsoleerd zijn. De profielen in de typologie zijn gebaseerd op meer dan 300 casussen, beschreven in logboeken van Rotterdamse professionals, interviews met sociale professionals en ruim 100 gesprekken met vereenzaamde en sociaal geïsoleerde ouderen zelf. 


Het project omvat een werkboekje met een beschrijving van de typologie, een training voor professionals en filmmateriaal voor educatieve doeleinden. 

Onderzoekers

Partners

  • Coalitie Erbij Rotterdam
  • Gemeente Rotterdam
  • SOL Lerend Netwerk

(Mede)financiering

Gemeente Rotterdam, Programma “Ouder en Wijzer”. 

Resultaten

Werkboek Interventieprofielen voor de aanpak van eenzaamheid en sociaal isolement bij ouderen (pdf) van Anja Machielse en Janneke Ariaans, een uitgave van Coalitie Erbij Rotterdam, met de gemeente Rotterdam en de Universiteit voor Humanistiek (Rotterdam - Utrecht, februari 2020).


Training van de Coalitie Erbij Rotterdam

Contact

Prof. dr. Anja Machielse, A.Machielse@UvH.nl.

In dit project is een typologie van interventieprofielen ontwikkeld. De typologie is een hulpmiddel om geschikte interventies te vinden voor ouderen die eenzaam of sociaal geïsoleerd zijn.