Cookies

Deze website maakt gebruik van cookies. Wij verzoeken u om cookies te accepteren. Meer info

Wel-zijn in Feijenoord

  • Start: september 2018
  • Eind: voorjaar 2024
  • Status: Lopend

Humanitas Rotterdam heeft een nieuwe aanpak voor het welzijnswerk in het gebied Feijenoord. Uitgangspunt was dat iedereen in het gebied verantwoordelijkheid draagt voor het wel-zijn. Het promotieonderzoek van Yke van der Schoor volgt de resultaten van deze aanpak.

Beschrijving

Van 2018 tot 2022 was Humanitas Rotterdam verantwoordelijk voor het welzijnswerk in het gebied Feijenoord in Rotterdam (90.000 inwoners). De aanpak van Humanitas was nieuw in Nederland. Uitgangspunt was dat iedereen in het gebied verantwoordelijkheid draagt voor het wel-zijn. Bewoners, clubs, verenigingen, organisaties, scholen, bedrijven, kerken, moskeeën en andere levensbeschouwelijke organisaties spelen allemaal een rol in de aanpak. Humanitas moedigde alle partijen aan zich vrijwillig in te zetten en bood daarbij de nodige ondersteuning.


Om inzicht te krijgen in de resultaten van deze aanpak is het proces gevolgd door een interactief, participerend, case study onderzoek. Het onderzoek biedt inzicht in de dynamiek van het welzijnswerk in het algemeen en het Rotterdamse welzijnswerk in het bijzonder. Het gaat in op beleidsmatige verwachtingen ten aanzien van professionalisering van het welzijnswerk en de vraag hoe welzijnswerkers zich weerbaar kunnen opstellen tegen de voortdurende veranderingen en uitdagingen waarmee zij te maken krijgen. In het onderzoek wordt voortgebouwd op theoretische inzichten over weerbaarheid en (normatieve) professionalisering.

Onderzoekers

(Mede)financiering

  • Gemeente Rotterdam
  • Stichting Humanitas Rotterdam
  • Universiteit voor Humanistiek

Zie ook

Humanitas: Wel-zijn in Feijenoord

De magie van Feijenoord

Contact

Humanitas Rotterdam heeft een nieuwe aanpak voor het welzijnswerk in het gebied Feijenoord. Uitgangspunt was dat iedereen verantwoordelijkheid draagt voor het wel-zijn. Het promotieonderzoek van Yke van der Schoor volgt de resultaten.