Cookies

Deze website maakt gebruik van cookies. Wij verzoeken u om cookies te accepteren. Meer info

Het organiseren van betekenisvol contact

  • Start: september 2019
  • Eind: voorjaar 2024
  • Status: lopend

Dit promotieonderzoek van Laurine Blonk bekijkt hoe contacten van ouderen vorm krijgen binnen vrijwilligerswerkpraktijken, wanneer deze contacten als “betekenisvol” worden ervaren, en welke rol vrijwilligersorganisaties spelen in het tot stand brengen en onderhouden van deze contacten. 

Beschrijving

In het programma ‘Samen Ouder Worden’ onderzoekt de Vereniging NOV samen met tien landelijke vrijwilligers-organisaties wat de toegevoegde (eigen) waarde van vrijwilligerswerk in zorg en welzijn is en wat vrijwilligers kunnen bijdragen aan zinvol ouder worden. Doel van het programma is de activiteiten van vrijwilligersorganisaties beter af te stemmen op de toenemende vraag om vrijwillige hulp en ondersteuning. Daarnaast willen vrijwilligersorganisaties zichzelf beter positioneren in relatie tot betaalde zorg en hulpverlening, bewonersinitiatieven en gemeentes.


Een centrale gedachte is dat de ‘eigen’ waarde van vrijwilligerswerk vooral tot uitdrukking komt in het organiseren van ontmoetingen: één-op-één contacten tussen ouderen onderling, tussen ouderen en wijkbewoners, en tussen vrijwilligers en ouderen. In dit project wordt onderzocht hoe contacten van ouderen vorm krijgen binnen vrijwilligerswerkpraktijken, wanneer deze contacten als “betekenisvol” worden ervaren (door de ouderen zelf, door vrijwilligers of buurtbewoners), en welke rol vrijwilligersorganisaties spelen in het tot stand brengen en onderhouden van deze contacten. 


Het onderzoek levert kennis op over de manier waarop vrijwilligersorganisaties ‘betekenisvol contact’ voor en met ouderen kunnen organiseren. Ook worden verwachtingen en ideeën rondom de waarde van georganiseerd contact in praktijk en beleid onderzocht, en waar nodig genuanceerd.

Onderzoekers

Partners

Vereniging NOV

(Mede)financiering

Vereniging NOV

Resultaten

Promotieonderzoek naar hoe contacten van ouderen vorm krijgen binnen vrijwilligerswerk, wanneer deze contacten als “betekenisvol” worden ervaren, en welke rol vrijwilligersorganisaties spelen in het leggen en onderhouden van deze contacten.