Deze website maakt gebruik van cookies

Onderzoekers

Als u klikt op de namen van de onderzoekers, verschijnt hun persoonlijke pagina, met meer informatie over hun expertise en publicaties.

Voorzitter

prof.dr. Doret de Ruyter, hoogleraar Educatie

universitair hoofddocent

dr. Marie-Christine Opdenakker


dr. Caroline Suransky, universitair hoofddocent Humanistiek in een interculturele en mondialiserende samenleving


bijzonder hoogleraarprof.dr. Gert Biestabijzonder hoogleraar Pedagogische dimensies van onderwijs, opleiding en vorming met bijzondere aandacht voor processen van humanisering en persoonsvorming, namens Nederlands Instituut voor Onderwijs- en Opvoedingszaken (NIVOZ)
universitair docenten/ onderzoekers

dr. Bram Eidhof


dr. Isolde de Groot


dr. Wouter Sanderse


dr. Martien Schreurs, docent Bildung en educatie

emeritusprof.dr. Wiel Veugelers, hoogleraar Educatie
gastonderzoekerdr. Yvonne Leeman