Deze website maakt gebruik van cookies

Dr. Wouter Sanderse

Wouter Sanderse
Functie

Universitair docent Educatie, lecturer Education

Titulatuur

Dr.

Organisatie

Leerstoel Educatie

Biografie

Als Zeeuw ben ik in 2000 in Nijmegen gaan wonen om Bedrijfscommunicatie te studeren, en daarna  Filosofie. Vanaf 2007 ben ik aan de Radboud Universiteit in de ethiek gaan promoveren op een proefschrift over de relevantie van de Aristotelische ethiek voor morele vorming in het onderwijs.

Naast universitair docent Educatie bij de Universiteit voor Humanistiek werk ik vanaf 2012 als lector Beroepsethiek van de leraar bij Fontys Hogescholen. Eerder werkte ik ook als research fellow bij het Jubilee for Character and Virtues in Birmingham (Engeland) en heb ik ethiek gedoceerd aan allerlei groepen studenten, aan de Radboud Universiteit en Universiteit van Amsterdam.

Als ethicus zie ik het als mijn doel om via onderzoek en onderwijs (educatieve) professionals te helpen reflecteren op de morele aspecten van hun werk, en om aankomende professionals te ondersteunen bij de ontwikkeling van morele beroepshoudingen.

Onderzoek

Interessegebieden: professionele ethiek (van leraren), deugdethiek, morele ontwikkeling en vorming, Socratische dialoog.

Selectie publicaties

BoekenArtikelen (peer reviewed)


bekijk de wetenschappelijke publicaties

bekijk de vak- en populariserende publicatiesExpertise

Wijsgerige ethiek, toegepaste ethiek, opvoedingsfilosofie

Onderwijs

In studiejaar 2018-2019:

Educatie 2: theoretische concepten van morele educatie en burgerschapsvorming
Beroepsvaardigheden 2a: Educatie
Begeleiding stages
Begeleiding BA en MA-scripties