Deze website maakt gebruik van cookies

Dr. Caroline Suransky

Caroline Suransky
Functie

Universitair Docent Humanistiek in een interculturele en mondialiserende samenleving
Projectleider Burgerschap in een interculturele samenleving BIS

Telefoon

0302390168

Titulatuur

Dr.

Organisatie

wetenschappelijk personeel, Leerstoel Humanistisch Geestelijke Verzorging Studies

Biografie

Caroline Suransky (1961) studeerde wijsgerige pedagogiek aan de Universiteit Utrecht en de University of Michigan in Ann Arbor, Verenigde Staten. In 1998 promoveerde ze op een studie naar de historische en politieke onderwijsbanden tussen Nederland en Zuid-Afrika aan de University of Durban-Westville in Zuid-Afrika. Zij werkte van 1988 tot 1998 aan diezelfde universiteit als docent Curriculum Studies en coördinator van het Master programma in ‘Teacher Education’. Ze is 'Fellow’ van Kosmopolis (Humanist Institute for Global Ethics and World Citizenship) en medeoprichter en – coördinator (met Henk Manschot) van de jaarlijkse Summer School on Human Development and Human Rights, een initiatief in samenwerking met het Humanistisch Instituut voor Ontwikkelings samenwerking (HIVOS).

Onderzoek

Lopende onderzoeksprojecten:
Conceptualising a Pedagogy of Capability (on Education, cosmopolitanism and the Capability Approach)

Contribution to a book project with colleagues in the Dept of Education: ‘Moral education from a humanistic perspective’ by Veugelers & Hansen (eds.)

Selectie publicaties

Coene, G., Verplaetse, J., Suransky, A.C. & Veugelers, W.M.M.H. (Eds.). (2008). Tijdschrift voor humanistiek, 36. (UvH)

Suransky, A.C. & Manschot, H.A.M. (2008). Promoting Pluralism, an international collaboration of academics and development practitioners. Tijdschrift voor humanistiek, 36(9), 120-129. (UvH)

Kroneman, M., Meijer, W., Pols, W., Suransky, A.C., Veugelers, W.M.M.H. & Vriens, L. (2008). Pluriformiteit is een manier van leren. Almere: Vereniging Openbaar Openbaar. (UvH)

Kroneman, M., Meijer, W., Pols, W., Suransky, A.C. & Veugelers, W.M.M.H.(2008). De pluriforme school en leren. Pedagogische overwegingen. Tijdschrift voor humanistiek, 36(9), 84-91. (UvH)

Bekijk de wetenschappelijke publicaties

Bekijk de vak- en populariserende publicaties

Lidmaatschappen en functies

  • Lid hoofdbestuur Humanistisch Verbond (portefeuille Internationaal Humanisme)
  • Member International Editorial Board Journal Perspectives in Education.
  • Hoofdredacteur Pluralism Paper Series.
  • Co-chair International Pluralism Knowledge program.
  • Visiting professor Institute of Studies in Race, Reconciliation and Social Justice van de University of the Free State in Bloemfontein Zuid Afrika.