Deze website maakt gebruik van cookies

Dr. Yvonne Leeman

Yvonne Leeman
Functie

Universitair Hoofddocent Educatie, in het bijzonder de beroepsidentiteitsontwikkeling van leraren en andere educatieve professionals

Telefoon

0302390145

Titulatuur

Dr.

Organisatie

wetenschappelijk personeel, Leerstoel Educatie

Biografie

Yvonne Leeman is onderwijssocioloog met een bijzondere aandacht voor interetnische verhoudingen, diversiteitsvraagstukken en de beroepsidentiteitsontwikkeling van leraren. Sinds de jaren tachtig werkte zij in de onderwijsresearch, eerst bij de Universiteit van Amsterdam en sinds 2009 bij de Universiteit voor Humanistiek. Zij combineerde haar universitaire werk met de functie van lector ‘Pedagogische kwaliteit van het onderwijs’ aan de Hogeschool Windesheim te Zwolle. Zij doet graag samen met lerareren onderzoek naar onderwijsverbetering. Zij  is actief in de advisering van leraren, schoolleiders, lokale en (inter)nationale publieke  organisatie en is panellid bij de NQA. Ze participeert in internationale netwerken en  draagt verantwoordelijkheid voor het netwerk ‘social justice and intercultural education’ van de Europese organisatie voor onderwijsonderzoek (EERA).

Onderzoek

Lopende onderzoeksprojecten: 
Begeleiding van promotie-trajecten naar:  het samenwerken van leraren en ouders aan opvoeding in het basisonderwijs; pedagogische idealen van studenten in lerarenopleidingen; humanistisch vormingsonderwijs op de basisschool; presentie in het voortgezet onderwijs. 
Daarnaast participeert zij in een Internationaal project in het kader van EERA naar de interculturele professionaliteit van onderwijswerkers en in de kring lectoren 'normatieve professionalisering' die binnen Waardenwerk actief zijn. 


Selectie publicaties

Leeman, Y. (2013) De beknelde professionele ruimte van leraren. In Ewijk, H. van & Kunneman, H. (red.) 297-312. Praktijken van normatieve professionalisering. Amsterdam: SWP.

Oers, B. van, Leeman, Y. & Volman, M. (red). (2009). Burgerschapsvorming en identiteitsontwikkeling. Een bijdrage aan pedagogische kwaliteit in het onderwijs. Assen: van Gorcum.
 
Leeman, Y. (2008). Education and diversity in the Netherlands, European Educational Research Journal 7(1), 50-59. www.wwwords.eu/EERJ

Bhatti, G., Gaine, C., Gobbo, F. & Leeman, Y. (eds) (2007). Social justice and intercultural education an open-ended dialogue. Stoke on Trent UK/ Sterling USA: Trentham Books. (213 pag.) ISBN-13: 978 1 85856 403 6

Leeman, Y., Wardekker, W. & Majoor, D. (2007) Pedagogische kwaliteit op de kaart . Baarn: HBUitgevers. 

Leeman, Y. & Reid, C. (2006) Multi/intercultural education in Australia and the Netherlands. Compare 36(1), 57-72.

Leeman, Y. (1994) Samen Jong. Nederlandse jongeren en lessen over inter-etnisch samenleven en discriminatie. Van Arkel, Utrecht, 1994 (dissertatie)

Bekijk de wetenschappelijke publicaties
Bekijk de vak- en populariserende publicaties

Lidmaatschappen en functies

Actueel: 

  • Convenor Network Social Justice and Intercultural Education of ECER/EERA.
  • Member of the editorial board of Intercultural Education (Routledge Journal).
Voormalig:
    Lector Windesheim. Lectoraat: Pedagogische kwaliteit van het Onderwijs.
    Lid redactie van Pedagogiek