Deze website maakt gebruik van cookies

Dr. Yvonne Leeman

Yvonne Leeman
Functie

Universitair Hoofddocent Educatie, in het bijzonder de beroepsidentiteitsontwikkeling van leraren en andere educatieve professionals

Telefoon

0302390145

Titulatuur

Dr.

Organisatie

wetenschappelijk personeel, Leerstoel Educatie

Biografie

Yvonne Leeman is onderwijssocioloog met een bijzondere aandacht voor interetnische verhoudingen, diversiteitsvraagstukken en de beroepsidentiteitsontwikkeling van leraren. Ze werkt sinds de jaren tachtig in de onderwijsresearch, eerst bij de Universiteit van Amsterdam en sinds 2009 bij de Universiteit voor Humanistiek. Zij combineert haar universitaire werk met de functie van lector ‘Pedagogische kwaliteit van het onderwijs’ aan de Hogeschool Windesheim te Zwolle. Zij is actief in advisering van leraren, schoolleiders, lokale en nationale overheid. Ze participeert in internationale netwerken en is verantwoordelijk voor het netwerk ‘social justice and intercultural education’ van de Europese organisatie voor onderwijsonderzoek (EERA).

Onderzoek

Lopende onderzoeksprojecten:
Een evaluatie-onderzoek naar de ervaringen van leraren en schoolleiders met de uitwisseling van leerlingen tussen vijf witte en vijf zwarte basisscholen in Amsterdam. Dit onderzoek vindt plaats op basis van een opdracht van de organisatie Welkom in mijn wijk, die de scholierenuitwisseling organiseert. Aan de evaluatie is een onderzoek gekoppeld naar de beroepsidentiteit van leraren over opvoeden tot pluriform samenleven.

Selectie publicaties

Oers, B. van, Leeman, Y. & Volman, M. (red). (2009). Burgerschapsvorming en identiteitsontwikkeling. Een bijdrage aan pedagogische kwaliteit in het onderwijs. Assen: van Gorcum.
 
Leeman, Y. (2008). Education and diversity in the Netherlands, European Educational Research Journal 7(1), 50-59. www.wwwords.eu/EERJ

Bhatti, G., Gaine, C., Gobbo, F. & Leeman, Y. (eds) (2007). Social justice and intercultural education an open-ended dialogue. Stoke on Trent UK/ Sterling USA: Trentham Books. (213 pag.) ISBN-13: 978 1 85856 403 6

Leeman, Y., Wardekker, W. & Majoor, D. (2007) Pedagogische kwaliteit op de kaart Baarn: HBUitgevers.(95 pag.) ISBN 9789055745678

Leeman, Y. (1994) Samen Jong. Nederlandse jongeren en lessen over inter-etnisch samenleven en discriminatie. Van Arkel, Utrecht, 1994, (271 pag.). (dissertatie)

Bekijk de wetenschappelijke publicaties
Bekijk de vak- en populariserende publicaties

Lidmaatschappen en functies

Actueel:

  • Lector Windesheim. Lectoraat: Pedagogische kwaliteit van het Onderwijs.
  • Link Convenor Network Social Justice and Intercultural Education of EERA
  • Member of the editorial board. Routledge Journal: Intercultural Education.
Voormalig:
  • Lid onderwijsvisitatiecommissie Noordelijke leergangen.