Cookies

Deze website maakt gebruik van cookies. Wij verzoeken u om cookies te accepteren. Meer info

Dr. Pieter van Rees

Functie

Docent Burgerschap en Educatie

Titulatuur

Dr.

Organisatie

wetenschappelijk personeel, Leerstoel Educatie

Biografie

Sinds 2022 ben ik als docent verbonden aan de UvH als docent Burgerschap en Educatie. Daarvoor was ik docent Filosofie van de Publieke Gezondheid en Medische Ethiek aan de Universiteit Maastricht. Na een studie Filosofie en Geschiedenis aan de Rijksuniversiteit Groningen (specialisatie in Politieke en Continentale filosofie, thesis over Nietzsche en de Romantiek) heb ik bij Pedagogiek in Groningen promotieonderzoek gedaan naar de geschiedenis van democratische burgerschapsvorming in Nederland en de Verenigde Staten sinds 1920. Tijdens mijn Master heb ik een half jaar aan de Sorbonne (Parijs) gestudeerd en tijdens mijn promotie heb ik een half jaar als Fulbright scholar onderzoek gedaan aan Teachers College, Columbia University (New York). 

Onderzoek

Mijn onderzoek richt zich op de geschiedenis van onderwijs en democratie. Tijdens mijn promotie heb ik onderzoek gedaan naar de ontwikkeling van verschillende wetenschappelijke en politieke theorieën over democratisch burgerschapsonderwijs en naar de vertaling van die visies in Maatschappijleerboeken in Nederland en de VS. Door middel van archiefonderzoek en kwalitatieve analyses van schoolboeken, beleidsstukken en wetenschappelijke publicaties onderzocht ik hoe 'democratisch burgerschap' als onderwijsdoel werd vormgegeven in deze twee landen in de 20e en 21e eeuw. In mijn vervolgonderzoek richt ik me op de geschiedenis van politieke vorming binnen sociale bewegingen. Op basis van onderzoek probeer ik het hedendaagse debat over burgerschapsvorming te verrijken met historische diepgang en distantie. 

Publicaties

Research Portal University of Humanistic studies

Political education. The science of democratic citizenship education in the Netherlands and the United States of America (1920-2020). Disseratie: Rijksuniversiteit Groningen (2023). hdl.handle.net/11370/98d6a880-ba14-4a80-851b-79c3d4452be2 


100 jaar Pedagogische Studiën. Een eeuw onderwijswetenschap in dienst van onderwijsvernieuwing. Pedagogische Studiën 2020 (97) 337-359.


Discussiebijdrage: Kohnstamm, Foucault en het burgerschapsoffensief in de onderwijspolitiek en onderwijswetenschap. Pedagogische Studiën 2021 (98) 236-246.

Burgerschapsvorming in meervoud. Democratische vorming op de scholen van Teachers College New York (1917-1947). Pedagogische Studiën 2021 (98) 185-203.


Expertise

Burgerschapsvorming
Geschiedenis van democratie en onderwijs
Sociale en politieke filosofie
Wetenschapsfilosofie

Onderwijs

Methoden van Onderzoek Burgerschap en Kwaliteit van Samenleven
Citizenship and Moral Education
Pursuing Social Justice

Lidmaatschappen en functies

Ethische Toetsingscommissie UvH