Deze website maakt gebruik van cookies

Burgerschap en humanisering van de publieke sector

Ervaren cliëntafhankelijkheid

Hoe is het om op hulp te moeten wachten als je je zelf niet aan kunt kleden vanwege een meervoudige beperking? Durf je als ouder iets te zeggen als je niet tevreden bent over de zorg voor je zoon met een verstandelijke beperking? Deze en andere vragen staan centraal in een onderzoek naar de ervaringen van afhankelijkheid van mensen met een beperking en hun familieleden, dat de Universiteit voor Humanistiek uitvoerde in opdracht van het ministerie van VWS. 


In het project 'Ervaren cliëntafhankelijkheid' brachten onderzoekers van de universiteit in kaart hoe mensen met een beperking en hun familieleden afhankelijkheid ervaren. Ook keken ze hoe negatief ervaren afhankelijkheid voorkomen kan worden, en of mensen met een beperking zelf invloed kunnen uitoefenen op de zorg die ze krijgen en het beleid dat hiervoor gemaakt wordt. De onderzoekers volgden mensen met een beperking en hun begeleiders in heel Nederland op de voet om te ervaren en te horen hoe het is om afhankelijk zijn. 


Het onderzoeksrapport is downloaden op de website van het ministerie: https://www.rijksoverheid.nl/documenten/rapporten/2018/03/01/de-kunst-van-de-ambachtelijke-afstemming


Mensen met een beperking nemen deel aan het onderzoek, onder meer door foto’s te maken waarin ze in beeld brengen hoe ze afhankelijkheid ervaren. Ook een professionele fotograaf werkt mee aan het project. Een selectie van de foto’s wordt tentoongesteld in de Outsider Art Gallery van zorgorganisatie Cordaan in de Hermitage in Amsterdam. 

Animatie

Speciaal voor mensen met een beperking is er de pagina www.uvh.nl/afhankelijkheid met animatie en nadere uitleg.

Onderzoeksteam

Evelien Tonkens, hoogleraar Burgerschap en humanisering van de publieke sector

Margo Trappenburg, bijzonder hoogleraar Grondslagen van het maatschappelijk werk

Femmianne Bredewold, docent onderzoeker

Ellen Grootegoed, docent onderzoeker

Simon van der Weele, assistent in opleiding

Uitkomsten

Het onderzoeksrapport werd 23 mei 2018 gepresenteerd aan minister de Jonge. Zie ook Pottenkijkers voor de gehandicaptenzorg (nieuwsbericht).
Ook werd de fototentoonstelling geopend in de hal van het ministerie VWS.
Diezelfde dag verscheen een opiniestuk in Trouw van Simon van der Weele en Evelien Tonkens.

In 2019 verscheen het boek Zorgen als ambacht. Afstemmen op afhankelijkheid van mensen met een beperking bij Uitgeverij de Graaff in Utrecht. 

Informatie

Simon van der Weele, s.vanderweele@uvh.nl
Femmianne Bredewold, f.bredewold@uvh.nl

Een onderzoek naar de ervaringen van afhankelijkheid van mensen met een beperking en hun familieleden, dat de universiteit uitvoert in opdracht van het ministerie van VWS.