Cookies

Deze website maakt gebruik van cookies. Wij verzoeken u om cookies te accepteren. Meer info

Hoe beleef je afhankelijkheid van zorg als je een beperking hebt?

31 maart 2017

  

Hoe is het om op hulp te moeten wachten als je je zelf niet aan kunt kleden vanwege een meervoudige beperking? Durf je als ouder iets te zeggen als je niet tevreden bent over de zorg voor je zoon met een verstandelijke beperking? Deze en andere vragen staan centraal in een onderzoek naar de ervaringen van afhankelijkheid van mensen met een beperking en hun familieleden, dat de Universiteit voor Humanistiek gaat uitvoeren in opdracht van het ministerie van VWS. 


In het project 'Ervaren cliëntafhankelijkheid' brengen onderzoekers van de universiteit het komende jaar in kaart hoe mensen met een beperking en hun familieleden afhankelijkheid ervaren. Ook kijken ze hoe negatief ervaren afhankelijkheid voorkomen kan worden, en of mensen met een beperking zelf invloed kunnen uitoefenen op de zorg die ze krijgen en het beleid dat hiervoor gemaakt wordt. De onderzoekers zullen mensen met een beperking en hun begeleiders in heel Nederland op de voet volgen om te ervaren en te horen hoe het is om afhankelijk zijn. 


Mensen met een beperking nemen deel aan het onderzoek, onder meer door foto’s te maken waarin ze in beeld brengen hoe ze afhankelijkheid ervaren. Ook een professionele fotograaf werkt mee aan het project. Een selectie van de foto’s wordt tentoongesteld in de Outsider Art Gallery van zorgorganisatie Cordaan in de Hermitage in Amsterdam. 


Onderzoeksteam

Evelien Tonkens, hoogleraar Burgerschap en humanisering van de publieke sector

Margo Trappenburg, bijzonder hoogleraar Grondslagen van het maatschappelijk werk

Femmianne Bredewold, docent onderzoeker

Ellen Grootegoed, docent onderzoeker

Simon van der Weele, assistent in opleiding


Informatie

Femmianne Bredewold, f.bredewold@uvh.nl


Foto van Flickr, DG EMPLE, https://www.flickr.com/photos/socialeurope/

Hoe is het om op hulp te moeten wachten als je je zelf niet aan kunt kleden vanwege een meervoudige beperking? Durf je als ouder iets te zeggen als je niet tevreden bent over de zorg voor je zoon met een verstandelijke beperking? Deze en andere vragen staan centraal in een onderzoek naar de ervaringen van afhankelijkheid van mensen met een beperking en hun familieleden, dat de Universiteit voor Humanistiek gaat uitvoeren in opdracht van het ministerie van VWS.