Deze website maakt gebruik van cookies

Drs. Simon v.der Weele

Simon v.der Weele
Functie

Promovendus // PhD candidate

Titulatuur

Drs.

Organisatie

wetenschappelijk personeel, Leerstoel Burgerschap en Humanisering van de Publieke Sector

Biografie

Simon van der Weele is filosoof en kwalitatief onderzoeker. Hij verkreeg zijn BA graad in Liberal Arts & Sciences aan de Universiteit van Tilburg en zijn research MA graad in Cultural Analysis aan de Universiteit van Amsterdam. Simon specialiseert zich in kritische theorie, zorgethiek en disability studies.  

Onderzoek

Aan de UvH werkt Simon aan een empirisch-filosofisch proefschrift over afhankelijkheid en zorg voor mensen met een verstandelijke beperking. De promotie wordt begeleid door promotoren Evelien Tonkens en Carlo Leget en co-promotor Femmianne Bredewold. Het project komt voort uit het onderzoek 'ervaren cliëntafhankelijkheid,' dat Simon in samenwerking met Femmianne Bredewold, Ellen Grootegoed, Margo Trappenburg en Evelien Tonkens uitvoerde in opdracht van het Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport.

Selectie publicaties

Boeken

  • Van der Weele, S. (ed.) Fixing What Isn’t Broken. What is Reconstruction in Contemporary Art? LCCA. December 2016. 
  • Van der Weele, S. (co-author) Het Karakter van een Collectie. M HKA Publishing. Juni 2013. 

Artikelen
  • Van der Weele, S. "Mourning Moppa: Mourning Without Loss in Jill Soloway’s Transparent." Transgender Studies Quarterly 4.4. (forthcoming 2017) 
  • Van der Weele, S. "A Becoming Failure: Deathly Encounters in Peng Yu’s Human Oil." Digressions 1. December 2015.

Bekijk de wetenschappelijke publicaties
Bekijk de vak- en populariserende publicaties

Onderwijs

M2-ORG2: Pursuing Social Justice: Redistribution and/or Recognition?