Deze website maakt gebruik van cookies

Prof. dr. Evelien Tonkens

Evelien Tonkens
Functie

Hoogleraar Burgerschap en Humanisering van de Publieke Sector.
Full Professor of Citizenship and Humanisation of the Public Sector.

Telefoon

030-2390183

Titulatuur

Prof. dr.

Organisatie

wetenschappelijk personeel, Leerstoel Burgerschap en Humanisering van de Publieke Sector

Biografie

Zie ook www.evelientonkens.nl

Evelien Tonkens (1961) is hoogleraar Burgerschap en Humanisering van de Publieke Sector aan de Universiteit voor Humanistiek in Utrecht sinds mei 2014. Daarnaast is ze lid van de Raad van Toezicht van Meander Medisch Centrum, en van de Raad van Toezicht van Mondriaan GGZ, en redacteur van Socialisme en Democratie. Tussen 2005 en 2014 was zij bijzonder hoogleraar Actief Burgerschap bij de afdeling Sociologie en Antropologie van de Universiteit van Amsterdam. Ze is een veelgevraagd adviseur voor nationale en lokale overheden en andere organisaties, onder meer als voorzitter van de wetenschappelijke begeleidingscommissie van de tweede evaluatie van Wmo van het SCP iov. het ministerie van VWS (2012-2014) en als lid van de adviescommissie Kennisinfrastructuur van de Wmo van de Raad voor Gezondheidszorgonderzoek (2013-2014) iov. de Gezondheidsraad.

Tonkens studeerde ‘politieke en sociaal-culturele wetenschappen’ aan de Universiteit van Amsterdam en werkte aan de universiteiten van Nijmegen en Groningen en diverse onderzoeksinstituten. Tussen 2002 en 2005 was ze woordvoerder Volksgezondheid, Welzijn en Emancipatie voor GroenLinks in de Tweede Kamer. Aansluitend was ze zeven jaar vaste columnist van de Volkskrant. Tussen 2007 en 2011 was ze toezichthouder bij GGZ-centraal.

In 1999 promoveerde ze in de sociale wetenschappen aan de Universiteit van Nijmegen op Het zelfontplooiingsregime, De actualiteit van Dennendal en de jaren zestig. Haar meest recente boek is Als meedoen pijn doet. Affectief burgerschap in de wijk (van Gennep 2013, met Mandy de Wilde).

Lidmaatschappen en functies

 • Sinds 2016 Voorzitter begeleidingscommissie onderzoek vrijwilligerswerk in de asielzoekersopvang (ingesteld door het WODC)
 • Sinds 2015 Lid Slimme Raad Eindhoven
 • Sinds 2014 Lid Wetenschappelijke Adviesraad  van de Nederlandse Vereniging voor Toezichthouders (NVTZ)
 • Sinds 2014 Lid Adviesraad Platform Zijn (Vrouwenplatform Nederland)
 • Sinds 2013 Lid Raad van Toezicht Mondriaan GGZ Heerlen
 • Sinds 2013 Voorzitter Auditcommissie Kwaliteit Mondriaan GGZ Heerlen (roulerend voorzitterschap)
 • Sinds 2013 Voorzitter van de jury van de (jaarlijkse) Helemaal Humanitasprijs
 • Sinds 2007 Lid redactieraad TSS tijdschrift voor sociale vraagstukken
 • Sinds 1997 Lid redactieraad Tijdschrift voor Genderstudies
Voormalige nevenfuncties
 • 2007-2016 Lid van de Raad van Toezicht van Meander Medisch Centrum Amersfoort
 • 2013- 2016 Voorzitter Auditcommissie Kwaliteit en Veiligheid van de Raad van Toezicht van Meander Medisch Centrum Amersfoort
 • 2011- 2014 Voorzitter Wetenschappelijke Begeleidingscommissie Tweede Evaluatie Wet Maatschappelijke Ondersteuning (Wmo) (ingesteld door Ministerie van VWS)
 • 2013- 2014 Lid van de (tijdelijke) Commissie Maatschappelijke Ondersteuning van de Gezondheidsraad
 • 2013- 2014 Lid (tijdelijke) Adviesraad Ruimte voor Initiatief (ingesteld door Ministerie van BZK)
 • 2010-2013 Lid Kwaliteitsraad zorginstelling Cordaan
 • 2007-2011 Lid van de Raad van Toezicht van Meerkanten GGZ resp. GGZ Centraal in Ermelo resp. Amersfoort
 • 2010 - 2013 Lid van de Kompasgroep (denktank) van de Wiardi Beckman Stichting (wetenschappelijk bureau van de Partij van de Arbeid)
 • 1996-2012 Lid van vele (tijdelijke) adviescommissies, waaronder: Visitatiecommissie Wijkenaanpak Ministerie van VROM (2010-2011), Klankbordgroep Beter in meedoen, Ministerie van VWS (2007-2010),
 • 2008- 2014 Lid van de Commissie voor Maatschappelijke Verantwoording en Verantwoordelijkheid van zorginstelling Prisma

Denktank reductie regeldruk Verslavingsreclassering (SVG) (2008-2009), Mitros Atelier, Adviesraad woningbouwcorporatie Mitros Utrecht,  Adviescommissie Nationale Conventie voor Bestuurlijke Vernieuwing, Ministerie van Binnenlandse Zaken (2005-2006), wetenschappelijke begeleidingscommissie Sociaal structuurplan Amsterdam (1997-1998), Adviescommissie De toekomst van het emancipatiebeleid, Directie Coördinatie Emancipatiebeleid, Ministerie van Sociale Zaken (1996)