Cookies

Deze website maakt gebruik van cookies. Wij verzoeken u om cookies te accepteren. Meer info

Burgerschap en humanisering van de publieke sector

Waardige zorg voor mensen met een meervoudige problematiek (afgerond)

  • Periode: 2016-2019
  • Status: afgerond

Het onderzoeksproject Public municipal health policy and human dignity: fostering new normative expressions onder leiding van dr. Alistair Niemeijer probeert betekenis te geven aan menselijke waardigheid in het domein van de publieke gezondheid. Het is een samenwerkingsverband van de leerstoelen Zorgethiek en Humanisering van de Publieke Sector, en de Gemeente Utrecht, en afgerond in 2019.


Download het eindrapport en bekijk de animatie over het gebruik van het instrument De Waardigheidscirkel op de webpagina:

www.uvh.nl/waardigheidscirkel

Beschrijving

Aangezien de rol van de (lokale) overheid steeds meer verandert van ondersteunend naar faciliterend, wordt het steeds belangrijker om zowel de gezondheid als waardigheid van burgers serieus te nemen. Vandaar dat de Gemeente Utrecht niet alleen streeft naar positieve gezondheid, maar ook menselijke waardigheid als een belangrijke pijler in haar gezondheidsbeleid heeft opgenomen. Tegelijkertijd is onduidelijk wat men precies verstaat onder menselijke waardigheid, en wat dat dan betekent voor de inrichting van het gezondheidsbeleid.

Het onderzoeksproject richt zich op het begrijpen van waardigheid voor mensen met multi problematiek, met als doel gezondheidsverschillen te reduceren. Hierbij maken de onderzoekers gebruik van een zorgethische opvatting over waardigheid, en zal de studie conceptuele benaderingen combineren met de praktijk. 

Onderzoekers

(Mede)financiering

Het onderzoek wordt gefinancierd door ZonMw, een onderdeel van de Nederlandse Organisatie voor Wetenschappelijk Onderzoek, dat de werkzaamheden in het wetenschapsgebied Medische Wetenschappen verzorgt. ZonMw financiert gezondheidsonderzoek én stimuleert het gebruik van de ontwikkelde kennis om daarmee de zorg en gezondheid te verbeteren.

Resultaten

Het onderzoeksrapport ‘De Waardigheidscirkel’ (www.uvh.nl/waardigheidscirkel) werd op 23 januari 2019 gepresenteerd en aangeboden aan wethouder Volksgezondheid Victor Everhardt van de gemeente Utrecht, op het symposium ‘Ruimte voor Iedereen?’ Aandacht voor kwetsbare Utrechters’. 

Zie ook

Lees het nieuwsbericht 'Hoe lever je waardige zorg aan mensen met een meervoudige beperking?'
Download het rapport en bekijk de animatie over het gebruik van het instrument De Waardigheidscirkel

Contact

dr. Alistair Niemeijer, A.Niemeijer@UvH.nl

Dit onderzoeksproject geeft betekenis aan menselijke waardigheid in het domein van de publieke gezondheid. Het is een samenwerkingsverband met de Gemeente Utrecht.