Cookies

Deze website maakt gebruik van cookies. Wij verzoeken u om cookies te accepteren. Meer info

De Waardigheidscirkel


Welkom op deze pagina over ‘De Waardigheidscirkel’!


De Waardigheidscirkel nodigt uit na te denken en in gesprek te gaan over wat er nodig is om mensen, die op meerdere gebieden van hun leven problemen ervaren, op een waardige manier hulp en ondersteuning te bieden. Het is namelijk vaak niet duidelijk wat er precies met waardigheid bedoeld wordt, de Waardigheidscirkel kan hierin inzicht bieden. 
Het is allereerst behulpzaam om vier vormen van waardigheidsschending te onderscheiden. Mensen voelen zich niet waardig wanneer ze gezien of behandeld worden als leegte, voorwerp, kind of monster. Tegenover de vier vormen van vernedering staan vier manieren om als waardig mens gezien of behandeld te worden, namelijk: deelname, behandeld worden als uniek persoon in een unieke situatie, als volwassene en als vriend. Zowel vernedering als waardigheid nemen daarmee vier vormen aan.


De Waardigheidscirkel is bedoeld voor:

  • Mensen die te maken hebben met meervoudige problematiek
  • Hulpverleners die werken met cliënten met meervoudige problematiek
  • Beleidsmakers, onderzoekers en andere geïnteresseerden 

Het is ontwikkeld op basis van een onderzoeksproject, dat de Universiteit voor Humanistiek uitvoerde in samenwerking met de Gemeente Utrecht.


Bekijk de animatieOnderzoeksresultaten


Download het PDF-bestandonderzoeksrapport ‘De Waardigheidscirkel’ 


Download de PDF-bestandsamenvatting van het onderzoeksrapport ‘De Waardigheidscirkel’

Meer informatie?

Jante Schmidt, onderzoeker, J.Schmidt@uvh.nl