Deze website maakt gebruik van cookies

UvH Nieuwsbrief (3 september 2020)

Rector Joke van Saane opent nieuwe jaar: ‘Laten we het gesprek aangaan over de kernwaarde van de universiteit’


In het landelijke project ‘Erkennen en Waarderen’ zoeken de samenwerkende universiteiten en onderzoeksinstellingen naar een nieuwe balans in het waarderen van medewerkers. De Opening van het Academisch jaar van de Universiteit voor Humanistiek was het startsein voor een traject waarin dit belangrijke thema concreet vorm gaat krijgen. Rector Joke van Saane: "We zijn buitengewoon enthousiast over deze brede landelijke beweging, omdat ze zo past bij onze missie. Het is belangrijk dat we verder gaan dan een notitie met mooie beleidsvoorstellen, maar dat vraagt wel echt het gesprek binnen de academie. Wat is de kernwaarde van de universiteit?" Op de Opening werd een begin gemaakt met dit gesprek, met onder andere een interview met gastspreker prof.dr. Roel Kuiper (TuKampen). U kunt het programma nog bekijken via onze website. 

Hoe professionals elkaar kunnen helpen maatschappelijk verantwoord te ondernemen


Hoewel steeds meer organisaties oog krijgen voor sociale en ecologische waarden, vinden de meeste het nog steeds lastig om maatschappelijk verantwoord te ondernemen. Hoe kun je er als professional voor zorgen dat je niet vervalt in te veel versimpeling van de aanpak? En: hoe kun je elkaar hierin ondersteunen? In het proefschrift Gezelschapsvorming in het Duurzaamheidswerk onderzocht Marije Klomp de waarde en betekenis van normatieve professionalisering voor de ontwikkeling van het duurzaamheidswerk. Ze verdedigt het op 7 september aan de Universiteit voor Humanistiek. Lees meer.

Geestelijk verzorger speelt cruciale rol in zinvolle zorg verpleeghuis


Geestelijk verzorgers zijn belangrijk als het gaat om het versterken van de samenhang tussen ‘zorgen’ en ‘zingeving’ in verpleeghuizen. Zo beschrijft Nico van der Leer in zijn proefschrift Zinvolle zorg in het verpleeghuis - Een onderzoek naar de samenhang tussen zorg en zin en de rol van de geestelijk verzorger. Maandag 14 september verdedigt hij zijn proefschrift aan de Universiteit voor Humanistiek. Lees meer.

Promotie onderzoek: ‘Klassieke’ jeugdhulpverlening heeft effect


De ‘klassieke’ jeugdhulpverlening, die de nadruk legt op een persoonlijke benadering en actieve ondersteuning, heeft effect, aldus onderzoeker Marion Herben. Zij volgde het hulpaanbod aan ruim 900 jongeren en 400 gezinnen en onderzocht twee methodieken (ReSet en Nieuwe Perspectieven), die op deze leest geschoeid zijn. Het vraagt wél om meer vertrouwen in jeugdprofessionals. Zij moeten de ruimte krijgen om een persoonlijke relatie op te bouwen met hun cliënt en hierin minder worden belemmerd door allerlei regelgeving. Op 28 september verdedigt Marion Herben haar proefschrift ‘Effectief Verbinden - Resultaatgerichte (door)ontwikkeling van interventies’ aan de Universiteit voor Humanistiek. Meer achtergrondinformatie vindt u op onze website.

Zaterdag 19 september jaarlijkse Alumnidag: Meld je aan!

De jaarlijkse alumnidag voor bachelor- en masterafgestudeerden is zaterdag 19 september, dit jaar online. Het thema is: Hoe kunnen wij online op zinvolle en humaniserende manieren met mensen werken? Zin om weer bij te praten en je te laten inspireren? Lees  meer over het programma en meld je aan! Met medewerking van onder anderen Harry Kunneman en Gaby Jacobs. 

Onderzoek naar impact Covid-19 op personen met verstandelijke beperking en hun verzorgers: Doet u mee?


Met een internationaal team brengen we in kaart wat de impact is van COVID 19 op personen met een verstandelijke beperking en hun verzorgers. Wilt u ons helpen? Lees dan verder.

Covid 19 onderzoeksubsidie: Hoe blijft ons beleid zorgzaam, ook in crisissituaties?


De Universiteit voor Humanistiek ontwikkelt een zorgethisch beleidskader om toekomstige (gezondheids)crises op een meer zorgzame en inclusieve manier op te vangen. Dit project wordt mogelijk gemaakt door een subsidie uit het Covid19 Bottom-up Programma van ZonMw. We zoeken hiervoor nog een postdoc onderzoeker. Lees verder over het project en de vacature.

Handreiking studentenwelzijn in Corona tijd


De Landelijke Werkgroep Studentenwelzijn, waarin ook de Universiteit voor Humanistiek actief is, bracht deze zomer de Handreiking studentenwelzijn in corona-tijd uit. Met deze handreiking onderstreept de werkgroep het belang van maatwerk in het aanbieden van informatie en voorzieningen voor studenten met een ondersteuningsvraag in het hoger onderwijs, zodat zij hun weg kunnen vinden en ook hun eigen verantwoordelijkheid hierin kunnen nemen. Minister Ingrid van Engelshoven (OCW) stuurde de handreiking onlangs naar de Tweede Kamer. Bekijk de handreiking op onze website.

In de media:

*Bij BNR-nieuwsradio sprak Anja Machielse, hoogleraar Humanisme en Sociale weerbaarheid aan de Universiteit voor Humanistiek, een uur lang over eenzaamheid met journaliste Diana Matroos. Beluister het gesprek.
*D66 stelde deze zomer in het wetsvoorstel Voltooid leven een leeftijdgrens van 75 jaar voor om in aanmerking te komen voor hulp bij zelfdoding. Els van Wijngaarden, onderzoeker van de Universiteit voor Humanistiek, vertelt aan Trouw dat ze niet goed begrijpt waarom.
*Oud student Gijs van Eijsden sprak over een moedig gebaar in De Nachtzoen
*
Hoe ga je om met een depressie? Oud studenten Caro Suringar en Sacha Verheij schreven als ervaringsdeskundigen het boek Golven van Verdriet: leren surfen op de zee van depressie. Caro vertelde hierover aan het AD.