Cookies

Deze website maakt gebruik van cookies. Wij verzoeken u om cookies te accepteren. Meer info

UvH Nieuwsbrief (3 september 2020)

Rector Joke van Saane opent nieuwe jaar: ‘Laten we het gesprek aangaan over de kernwaarde van de universiteit’


In het landelijke project ‘Erkennen en Waarderen’ zoeken de samenwerkende universiteiten en onderzoeksinstellingen naar een nieuwe balans in het waarderen van medewerkers. De Opening van het Academisch jaar van de Universiteit voor Humanistiek was het startsein voor een traject waarin dit belangrijke thema concreet vorm gaat krijgen. Rector Joke van Saane: "We zijn buitengewoon enthousiast over deze brede landelijke beweging, omdat ze zo past bij onze missie. Het is belangrijk dat we verder gaan dan een notitie met mooie beleidsvoorstellen, maar dat vraagt wel echt het gesprek binnen de academie. Wat is de kernwaarde van de universiteit?" Op de Opening werd een begin gemaakt met dit gesprek, met onder andere een interview met gastspreker prof.dr. Roel Kuiper (TuKampen). U kunt het programma nog bekijken via onze website. 

Promotie onderzoek: ‘Klassieke’ jeugdhulpverlening heeft effect


De ‘klassieke’ jeugdhulpverlening, die de nadruk legt op een persoonlijke benadering en actieve ondersteuning, heeft effect, aldus onderzoeker Marion Herben. Zij volgde het hulpaanbod aan ruim 900 jongeren en 400 gezinnen en onderzocht twee methodieken (ReSet en Nieuwe Perspectieven), die op deze leest geschoeid zijn. Het vraagt wél om meer vertrouwen in jeugdprofessionals. Zij moeten de ruimte krijgen om een persoonlijke relatie op te bouwen met hun cliënt en hierin minder worden belemmerd door allerlei regelgeving. Op 28 september verdedigt Marion Herben haar proefschrift ‘Effectief Verbinden - Resultaatgerichte (door)ontwikkeling van interventies’ aan de Universiteit voor Humanistiek. Lees meer.

Covid 19 onderzoeksubsidie: Hoe blijft ons beleid zorgzaam, ook in crisissituaties?


De Universiteit voor Humanistiek ontwikkelt een zorgethisch beleidskader om toekomstige (gezondheids)crises op een meer zorgzame en inclusieve manier op te vangen. Dit project wordt mogelijk gemaakt door een subsidie uit het Covid19 Bottom-up Programma van ZonMw. We zoeken hiervoor nog een postdoc onderzoeker. Lees verder over het project en de vacature.

Kamer laat wetsvoorstellen toetsen door wetenschap


Hoe kunnen wetenschappelijke inzichten worden gebruikt in het parlementaire proces? In samenwerking met Parlement en Wetenschap en de Vereniging van Universiteiten (VSNU) startte de Tweede Kamer daarvoor het pilotproject ‘gouden standaard’. Op dinsdag 8 september wisselden Kamerleden met wetenschappers van gedachten over de resultaten. Bram Eidhof van de Universiteit voor Humanistiek was bij de pilot betrokken, en testte het ‘Wetsvoorstel Aanscherping Burgerschapsonderwijs’,  samen met Tine de Moor van de Erasmus Universiteit Rotterdam.Lees meer.

Zaterdag 19 september jaarlijkse Alumnidag: Meld je aan!

De jaarlijkse alumnidag voor bachelor- en masterafgestudeerden is zaterdag 19 september, dit jaar online. Het thema is: Hoe kunnen wij online op zinvolle en humaniserende manieren met mensen werken? Zin om weer bij te praten en je te laten inspireren? Lees  meer over het programma en meld je aan! Met medewerking van onder anderen Harry Kunneman en Gaby Jacobs. 

Onderzoek naar impact Covid-19 op personen met verstandelijke beperking en hun verzorgers: Doet u mee?


Met een internationaal team brengen we in kaart wat de impact is van COVID 19 op personen met een verstandelijke beperking en hun verzorgers. Wilt u ons helpen? Lees dan verder.

Wilt u meewerken aan een nieuw onderzoeksproject: de dood als keuzeproces?


Steeds meer mensen willen controle over het moment en de wijze van sterven; je wilt zelf bepalen hoe en wanneer je sterft, en het liefst op een manier die bij jou past. Dit brengt ingewikkelde keuzes met zich mee. Denk bijvoorbeeld aan het opstellen van een niet-reanimatieverklaring, een behandelverbod, een wilsbeschikking, een levenstestament of een euthanasieverklaring. Dergelijke keuzes hebben niet alleen een grote impact op jezelf maar ook op je omgeving. In haar nieuwe onderzoek gaat Els van Wijngaarden dergelijke keuzeprocessen nader onderzoeken. Ze zoekt mensen die mee willen doen het onderzoek. Lees meer.

De UvH en Prisma ondertekenen hernieuwd zorgethiek convenant


De Universiteit voor Humanistiek heeft het convenant met Prisma verlengd en hernieuwd, voor een samenwerking op het gebied van zorgethiek. Prisma is een zorgorganisatie in Noord-Brabant die ondersteuning in alle levensfasen biedt aan mensen met een beperking. Het convenant werd op het centraal kantoor in Waalwijk ondertekend door Brigite van Haaften namens Prisma en rector Joke van Saane namens de UvH. Lees meer.

In de media:

*Bij BNR-nieuwsradio sprak Anja Machielse, hoogleraar Humanisme en Sociale weerbaarheid aan de Universiteit voor Humanistiek, een uur lang over eenzaamheid met journaliste Diana Matroos. Beluister het gesprek.
*D66 stelde deze zomer in het wetsvoorstel Voltooid leven een leeftijdgrens van 75 jaar voor om in aanmerking te komen voor hulp bij zelfdoding. Els van Wijngaarden, onderzoeker van de Universiteit voor Humanistiek, vertelt aan Trouw dat ze niet goed begrijpt waarom.
*Oud student Gijs van Eijsden sprak over een moedig gebaar in De Nachtzoen
*
Hoe ga je om met een depressie? Oud studenten Caro Suringar en Sacha Verheij schreven als ervaringsdeskundigen het boek Golven van Verdriet: leren surfen op de zee van depressie. Caro vertelde hierover aan het AD.