Cookies

Deze website maakt gebruik van cookies. Wij verzoeken u om cookies te accepteren. Meer info

Onderzoek naar impact Covid-19 op personen met verstandelijke beperking en hun verzorgers: Doet u mee?


30 augustus 2020


Met een internationaal team brengen we in kaart wat de impact is van COVID 19 op personen met een verstandelijke beperking en hun verzorgers. Wilt u ons helpen? Dat kan tot 1 oktober.


De vragenlijst is inmiddels gesloten en we zijn nu bezig met de analyses die we vanaf ca. januari 2021 hopen te kunnen delen.


We zoeken deelnemers die 18 jaar of ouder zijn en ofwel:
(1) een familielid zijn van een persoon met een verstandelijke beperking (van alle leeftijden), of
(2) een betaald zorgverlener zijn van een persoon of personen met een verstandelijke beperking (van alle leeftijden). 


Het onderzoek wordt geleid door het UCD Centre for Disability Studies in Ierland en heeft een team van 26 onderzoekers die in 19 landen werken. Deze enquête heeft volledige ethische goedkeuring en is volledig anoniem. Lees meer over het onderzoek.


We schatten dat de enquête ongeveer 25 minuten in beslag zal nemen. 


De uitkomst van het onderzoek wordt gebruikt om inzichtelijk te maken hoe COVID-19 mensen met een verstandelijke beperking en hun zorgverleners raakt en heeft geraakt en ook om waar mogelijk invloed uit te oefenen op het verbeteren van hun omstandigheden. Het is immers een ongelooflijk ontwrichtende periode (geweest) voor mensen met een verstandelijke beperking, hun families en betaalde zorgverleners. We willen het beleid en de gevolgen hiervan beter begrijpen om ons in de toekomst te beschermen en door onze ervaringen met andere landen te kunnen vergelijken, krijgen we een idee van wat in deze maanden werkte en wat niet.


Ik wil u alvast heel hartelijk danken voor het invullen van de enquête.  


Met een vriendelijke groet,

Femmianne Bredewold, onderzoeksleider


De foto is van Aad van Vliet, genomen in het kader van een ander onderzoeksproject van de UvH naar ervaren afhankelijkheid van cliënten. Zijn portretten en beelden van ‘helpende handen’ in de zorg trachten de menselijkheid in de gehandicaptenzorg zichtbaar te maken.