Cookies

Deze website maakt gebruik van cookies. Wij verzoeken u om cookies te accepteren. Meer info

Els van Wijngaarden plaatst in Trouw kanttekeningen bij wetsvoorstel voltooid-leven

Els van Wijngaarden20 juli 2020


D66 stelt in het wetsvoorstel voltooid leven een leeftijdgrens van 75 jaar voor om in aanmerking te komen voor hulp bij zelfdoding. Els van Wijngaarden, onderzoeker van de Universiteit voor Humanistiek, vertelt aan Trouw dat ze niet goed begrijpt waarom.

Niet afhankelijk van leeftijd

In januari presenteerde zij de resultaten van een grootschalig onderzoek naar 'voltooid leven' dat werd uitgevoerd in opdracht van het ministerie van VWS. Van Wijngaarden: "Uit ons onderzoek bleek juist dat de wens tot levensbeëindiging niet samenhing met leeftijd. De achtergronden van de doodswens bij 55-plussers en 75-plussers blijken vergelijkbaar."


Ook op een ander punt wijkt het initiatiefwetsvoorstel af van de bevindingen uit het onderzoek. Bij veel mensen wisselen de wens om te leven en de wens om te sterven elkaar geregeld af. Van Wijngaarden ziet in het wetsvoorstel 'onvoldoende aandacht voor die ambivalentie'.

Overgenomen aanbevelingen

Sommige andere aanbevelingen uit het onderzoek zijn wel overgenomen. Zo zou de levenseindebegeleider de oudere moeten stimuleren om familie te betrekken bij zijn keuze. Verder staat in het voorstel dat de levenseindebegeleider - als de oudere toestemming geeft - ook de huisarts moet raadplegen.


Lees het artikel op de website van Trouw: D66: alleen 75-plusser krijgt stervenshulp bij ‘voltooid leven’

Onderzoek

De Universiteit voor Humanistiek en het Julius Centrum van het UMCU hebben in 2019 samen onderzoek gedaan naar de doodswens bij ouderen die niet ernstig ziek zijn, in het kader van de discussie over ‘voltooid leven’. Els van Wijngaarden was projectleider. In het onderzoek zijn ruim 20.000 burgers van 55 jaar en ouder gevraagd een vragenlijst in te vullen en heeft kwalitatief onderzoek plaatsgevonden. Meer lezen: Perspectieven op de doodswens van ouderen die niet ernstig ziek zijn

D66 stelt in het wetsvoorstel voltooid leven een leeftijdgrens van 75 jaar voor. Els van Wijngaarden begrijpt niet goed waarom.