Cookies

Deze website maakt gebruik van cookies. Wij verzoeken u om cookies te accepteren. Meer info

Rector Joke van Saane opent nieuwe jaar: ‘Laten we het gesprek aangaan over de kernwaarde van de universiteit’


Opening Academisch Jaar in teken van landelijk project Erkennen en waarderen 


1 september 2020


Meer nadruk op kwaliteit in plaats van kwantiteit, meer oog voor verschil in kwaliteiten van universitair docenten en teamwerk, en een open verbinding naar de samenleving. In het landelijke project ‘Erkennen en Waarderen’ zoeken de samenwerkende universiteiten en onderzoeksinstellingen naar een nieuwe balans in het waarderen en stimuleren van medewerkers. De Opening van het Academisch jaar van de Universiteit voor Humanistiek was het startsein voor een traject waarin dit belangrijke thema concreet vorm gaat krijgen op onze universiteit.


“Ons doel is een uitmuntende universiteit te zijn, die geïnspireerd vanuit humanistische waarden een bijdrage zoekt te leveren aan een samenleving die goed is voor al haar deelnemers.”, aldus rector Joke van Saane in haar openingsrede. “Dat vraagt heel veel van onze medewerkers. Voordat we het weten jagen ook wij met elkaar vooral op aantallen publicaties en grote onderzoeksubsidies. Dat hoort erbij, en is belangrijk. Maar hoe houden we daarin de brede waarde van de universiteit in het oog? Hoe houden we onze identiteit levend, dragen we bij aan de wereld ietsje beter maken?”


In november vorig jaar publiceerden de samenwerkende universiteiten en onderzoeksinstellingen VSNU, NFU, KNAW, NWO en ZonMw de position paper ‘Ruimte voor ieders talent; naar een nieuwe balans in het erkennen en waarderen van wetenschappers’, waarin ze aangeven hoe ze het werk van wetenschappelijke medewerkers breder willen gaan erkennen en waarderen. Met minder nadruk op aantallen publicaties, en meer nadruk op de andere domeinen waarbinnen de wetenschapper werkzaam is, zoals onderwijs en impact. Deze bredere vorm van erkennen en waarderen past beter bij de huidige kerntaken van de kennis- en onderwijsinstellingen en bij wat de samenleving van hen vraagt.


Ook de Universiteit voor Humanistiek is een traject gestart waarin dit nieuwe streven vorm moet krijgen. Joke van Saane: “We zijn buitengewoon enthousiast over deze brede landelijke beweging, omdat ze zo past bij onze missie. Hierin trekken we op met de andere levensbeschouwelijke universiteiten, die uiteraard op een bepaalde manier zeer van ons verschillen, maar op een andere manier erg op ons lijken. Het is belangrijk dat we verder gaan dan een notitie met mooie beleidsvoorstellen, maar dat vraagt wel echt het gesprek binnen de academie. Wat is de kernwaarde van de universiteit? Wat is de ideale universiteit voor studenten? Hoe draagt de universiteit bij aan de samenleving?”


Op de Opening werd een begin gemaakt met dit gesprek. Femmianne Bredewold interviewde prof.dr. Roel Kuiper, de voorzitter van het college van bestuur van de Theologische Universiteit Kampen. Vervolgens introduceerde hoogleraar Doret de Ruyter het traject waarin de UvH, deels landelijk en met de andere levensbeschouwelijke universiteiten, de position paper oppakt. We legden het publiek live en online een paar vragen voor met de hulp van Mentimeter, waar rector Joke van Saane kort op reageerde. Tot slot sprak pas afgestudeerde bachelorstudente Fenna van Dijk een column uit over de ideale universiteit. Dit alles werd afgewisseld met muziek van duo Manouche en dans van Nahir.


Kijk terugProgramma


  • De openingsrede van rector Joke van Saane
  • Universitair hoofddocent Femmianne Bredewold interviewt prof.dr. Roel Kuiper, de voorzitter van de Theologische Universiteit van Kampen
  • Prof.dr. Doret de Ruyter introduceert het traject op de UvH, in samenwerking met de partners van het Netwerk van Levensbeschouwelijke universiteiten
  • We gaan in gesprek via Mentimeter met de zaal en de online bezoekers over wat belangrijke waarden zijn voor een universiteit en op welke vlakken er werk aan de winkel is
  • Pas afgestudeerde bachelorstudente Fenna van Dijk spreekt een PDF-bestandcolumn uit over ‘De ideale universiteit’

    Met muziek van duo Manouche en dans van Nahir.
    Foto: Jos Kuklewski


Meer nadruk op kwaliteit in plaats van kwantiteit, meer oog voor verschil in kwaliteiten van universitair docenten en teamwerk, en een open verbinding naar de samenleving. In het landelijke project ‘Erkennen en Waarderen’ zoeken de samenwerkende universiteiten en onderzoeksinstellingen naar een nieuwe balans in het waarderen en stimuleren van medewerkers. De Opening van het Academisch jaar van de Universiteit voor Humanistiek was het startsein voor een traject waarin dit belangrijke thema concreet vorm gaat krijgen op onze universiteit.