Cookies

Deze website maakt gebruik van cookies. Wij verzoeken u om cookies te accepteren. Meer info

UvH nieuwsbrief (27 juni 2024)

Financiering voor promotieonderzoek naar teruggave archieven


Leah Niederhausen is een van 20 talentvolle aankomende onderzoekers die financiering krijgt uit het programma Promoties in de geesteswetenschappen. Zij zal vanaf september als promovendus onderzoek doen naar archieven als objecten en instrumenten van koloniale restitutie in Nederland. Lees meer over haar onderzoek.

Promotie Martin van Rooijen over risicovol buitenspelen (8 juli)


De mogelijkheden voor kinderen om risicovol te spelen zijn de afgelopen decennia sterk afgenomen. En dat terwijl kinderen zich tijdens het spelen juist van nature aangetrokken voelen tot uitdagingen. Hoe ga je hiermee om als professioneel begeleider van kinderen? In zijn proefschrift onderzocht Martin van Rooijen de soms tegenstrijdige belangen van stakeholders bij het faciliteren van risicovol spel in naschoolse kinderopvang. Maandag 8 juli verdedigt hij zijn proefschrift. Lees meer over zijn promotie.

Summer School The Politics of Disablement (21-23 augustus)


De Summer School The Politics of Disablement (21-23 augustus) brengt wetenschappers uit de geestes- en sociale wetenschappen samen die geïnteresseerd zijn in het snijvlak van disability studies en politiek. Tijdens de Summer School onderzoeken ze de verschillende manieren waarop handicaps worden begrepen en ervaren binnen diverse sociale, culturele en politieke contexten. Schrijf je in vóór 1 juli.

Nieuwe opleiding Integriteitsonderzoek (UvH Academie)


Integriteit, grensoverschrijdend gedrag en psychologische veiligheid staan volop in de belangstelling, ook binnen organisaties. Maar wat wordt er nou eigenlijk bedoeld met die begrippen? Hoe stel je eventuele schendingen vast en welke rol speelt de organisatiedynamiek? Binnen de opleiding Integriteitsonderzoek die start op 13 september krijg je een theoretisch kader en handvatten om hiermee om te gaan. Bekijk de inhoud van de opleiding.

Nieuwsgierig naar meer van de UvH Academie?
Bekijk de leergangen! 

Slotconferentie Woke en Weerstand, toolkit in de maak

Team Woke en Weerstand

Op vrijdag 7 juni vond de landelijke slotconferentie plaats van het tweejarig project Woke en Weerstand waarvoor Caroline Suransky een Comenius NRO Senior Fellowshipbeurs ontving. Deze beurs is bedoeld voor onderwijsinnovaties die ten goede komen aan studenten. Op de slotconferentie werden  projectervaringen en werkvormen gedeeld met zo’n honderd deelnemers van instellingen voor hoger onderwijs, niet-gouvermentele organisaties en vertegenwoordigers van lokale overheden. Op vrijdag 5 juli verschijnt er een speciale toolkit waarmee organisaties kunnen gaan werken. Houd de website in de gaten! Lees het verslag over de conferentie met de link naar de website.

Terugblik Educational Encounters with Bruno Latour’s Philosophy of the Earth


Het Franse collectief S-Composition zet het werk voort van de filosoof Bruno Latour door bruggen te slaan tussen kunst, wetenschap en politiek. Ze brengen wetenschappers, kunstenaars, burgers, leerlingen en studenten samen voor educatieve uitwisselingen en co-creatie, om te komen tot een nieuw perspectief op de toekomst van onze planeet. Maandag 3 juni verzorgde S-Composition een workshop op de Universiteit voor Humanistiek. Lees het verslag.

Zojuist verschenen: twee boeken over zinvol ouder worden

Het internationale UvH-onderzoeksproject Goed Ouder Worden (Aging Well) werd op fraaie wijze afgesloten met het verschijnen van twee boeken over dit thema. In Meaningful Aging from a Humanist Perspective wordt een zingevingstheorie in zeven dimensies ontwikkeld door Peter Derkx en becommentarieerd door Anthony Pinn. Daarop aansluitend worden in Meaning and Aging: Humanist Perspectives kwesties rond zinvol ouder bediscussieerd door gerenommeerde internationale wetenschappers. Lees meer over de boeken en het onderzoeksproject.

Promotie Jolanda van Dijke over de rol van empathie in goede zorg


In haar promotieonderzoek ging Jolanda van Dijke dieper in op het begrip empathie, en de rol die empathie kan spelen in het leveren van goede zorg. Dat deed ze vanuit twee blikvelden: die van de zorgethiek en van de humanistisch geestelijke verzorging. Op 10 juni verdedigde ze haar proefschrift, met als titel Receptive Empathy- The role of empathy in good care from a care ethics and a humanist chaplaincy perspective. Lees meer

Lesbrief bij onderzoek Kwetsbaarheid én kracht in gezinnen met een zorgintensief kind


Als onderdeel van het onderzoek Kwetsbaarheid én kracht in gezinnen met een zorgintensief kind is een lesplan ontwikkeld voor mbo-studenten binnen de opleidingen Maatschappelijke Zorg, VIG en Verpleegkunde. Met het lesplan willen we toekomstige zorgprofessionals inspireren in, en laten reflecteren op hun rol ten opzichte van de gezinnen waarmee zij gaan werken. De video Nabije Professionals staat in deze lesbrief centraal.  Hierin vertellen twee ouders van een zorgintensief kind hoe zij met de zorg en elkaar omgaan.Lees meer en download het lesplan.

Nationale studentenenquête 2024: hoge waardering


Ook dit jaar zijn studenten van de Universiteit voor Humanistiek tevreden over hun opleiding, zo blijkt uit de uitslag van de Nationale Studentenenquête 2024. De vanouds hoge waardering is zelfs toegenomen ten opzichte van vorig jaar. Bekijk de uitslagen.

In memoriam: Rob Buitenweg

Oud hoofddocent Rob Buitenweg is onlangs overleden. De UvH herdenkt met respect en veel waardering zijn bijdrage aan het onderwijs en onderzoek van onze universiteit, zijn oprechte collegialiteit, zijn betrokkenheid en inzet voor de studenten, en zijn werk voor humanistische bewegingen in Nederland en in internationaal verband. Rob was een van de docenten vanuit het Humanistisch Opleidingsinstituut, die de Universiteit voor Humanistiek in de beginjaren mede heeft vormgegeven. Hij verdiepte zich met name in economische, sociale en culturele mensenrechten en promoveerde op dit onderwerp aan de UvH. Lees meer.

Save the date: Maandag 2 september Opening Academisch Jaar

Op maandag 2 september openen wij het academisch jaar 2024-2025. De opening is dit jaar extra feestelijk vanwege het  lustrumjaar: de Universiteit voor Humanistiek bestaat 35 jaar. De opening vindt plaats van 15.30 tot 17.00 uur in de Pieterskerk in Utrecht met aansluitend een receptie.

TV-opname Het Filosofisch Kwintet met Arnon Grunberg. Publiek gezocht!

Op een steenworp afstand van de UvH neemt Omroep HUMAN op dinsdag 2 juli twee afleveringen op van het tv-programma Het Filosofisch Kwintet. HUMAN nodigt geïnteresseerden uit om daar als publiek bij te zijn. Presentator Arnon Grunberg zal na afloop van de tv-opnames in gesprek gaan met aanwezige publiek. De opnames zijn in De Leeuwenbergh (vijf minuten lopen vanaf de UvH). Je kunt je aanmelden voor de opname om 16.00 uur of om 19.00 uur.

In de media

  • In de Volkskrant vertelt promovendus Martin van Rooijen over het belang van risicovol buitenspelen, een onderwerp waarop hij op 8 juli promoveert. "Die ervaringen zorgen voor zelfvertrouwen en weerbaarheid, omdat je dingen zelf hebt opgelost. En het is goed voor de sociale band, want je beste vriend was erbij. Dat moet je kinderen gunnen."
  • Hoogleraar integriteit Rob van Eijbergen vindt in de Gelderlander dat de Gelderse commissaris van de Koning John Berends invoelender had kunnen reageren op onderzoek naar grensoverschrijdend gedrag. "Ik mis iets van reflectie in het verhaal van Berends. Dat vind ik niet respectvol tegenover die medewerkers die de moed hebben gehad naar buiten te komen met hun verhaal."
  • In AD en NRC gaat Van Eijbergen in op het vonnis in de zaak-De Mos. "In de corruptiezaak rond politicus De Mos draait het om de vraag of er sprake is van ombudspolitiek, dicht bij de mensen problemen oplossen, of van cliëntelisme”. En: "Bij mijn weten is dit de eerste keer dat een strafrechtelijk vermoeden van netwerkcorruptie voor de rechter komt."
  • Jante Schmidt schreef op Sociale Vraagstukken het opiniestuk Waarom je waardige hulpverlening niet kunt garanderen.