Cookies

Deze website maakt gebruik van cookies. Wij verzoeken u om cookies te accepteren. Meer info

Promotie Martin van Rooijen over risicovol buitenspelen

Op maandag 8 juli verdedigde Martin van Rooijen met succes zijn proefschrift, That We Get More Trust, We Just Want So Much More. Professional Attitudes and Children’s Practices Enhancing Risky Play: Towards a Model of Influencing Factors

Samenvatting

Doordat we zo overbezorgd zijn, zijn de mogelijkheden voor kinderen om risicovol te spelen in onze samenleving de afgelopen decennia sterk afgenomen. En dat terwijl kinderen zich tijdens het spelen juist van nature aangetrokken voelen tot uitdagingen. Ze doen spontaan mee aan activiteiten die hun grenzen testen en nieuwe ervaringen bieden. Hoe ga je hiermee om als professioneel begeleider? 

In zijn proefschrift onderzocht Martin van Rooijen de soms tegenstrijdige belangen van verschillende stakeholders bij het faciliteren van risicovol spel in naschoolse kinderopvang. Denk dan aan professionals, spelende kinderen, ouders en de organisatie. Hij ontwierp een model waarin zij elk een rol spelen als potentiële actor van verandering. Het model kun je gebruiken om factoren te identificeren die van invloed zijn op Nederlandse professionals die toezicht houden op risicovol spel van kinderen. 


Martin van Rooijen deed kwalitatief veldonderzoek in zeven Nederlandse naschoolse kinderopvanginstellingen, om de factoren van het model te verifiëren in de praktijk. Zo komt er meer begrip van de manier waarop kinderen kansen tot risicovol spel ervaren en kunnen er nieuwe en verbeterde benaderingen komen voor beleid en praktijk. De gerapporteerde resultaten suggereren dat de buitenomgeving meer aandacht nodig heeft, dat kinderen serieus genomen moeten worden in hun risicovol spel en dat hun begeleiders ondersteuning nodig hebben in hun autonomie om verrijkte risico-inschattingen te maken.

Short Bio

Martin van Rooijen (1966) werkte als manager in de naschoolse opvang, was opbouwwerker voor jongeren in achterstandswijken en werkte als speeltuinmedewerker en coördinator in 'bouwspeelplaatsen' in de stad Utrecht. Hij behaalde zijn master onderwijstheorie cum laude aan het Instituut voor Ecologische Pedagogiek en combineerde zijn werk met een deeltijd PhD-project aan de Universiteit voor Humanistiek. Hij was betrokken bij Nederlandse netwerken van buitenspelen en kinderspelrechten en heeft een internationaal netwerk opgebouwd over risicovol spelen. In de afgelopen drie jaar heeft hij zijn visie op risicovol spel voor kinderen uitgedragen door professionals te trainen, ouders te informeren, onderzoek te doen en risicovol spel voor kinderen te faciliteren.

Lees ook

In de Wetenschapsbijlage van de Volkskrant van 8 juni 2024 stond het artikel Risicovol buitenspelen  (alleen voor abonnees).


Foto 'brückensägen': Toni Anderfuhren

Symposium 25 september

Woensdag 25 september is er in Utrecht het symposium Risicovol Spelen / Risky Play, naar aanleiding van het promotieonderzoek. Het symposium vindt plaats in de wijk Lunetten, in en om Speeltuin Fort Luna, waarin zich De Rommelspeeltuin bevindt. Meer informatie op www.deblauweton.nl.


PDF-bestandDownload het proefschrift van Martin van Rooijen hier.Contactpersoon Yamit Gutman, pedel@uvh.nl
Locatie De Leeuwenbergh, Servaasbolwerk 1A, Utrecht
Datum 8-7-2024
Openingstijden Aanvang stipt om 10.00 uur