Cookies

Deze website maakt gebruik van cookies. Wij verzoeken u om cookies te accepteren. Meer info

Wilt u meewerken aan een nieuw onderzoeksproject: de dood als keuzeproces?


Steeds meer mensen willen controle over het moment en de wijze van sterven; je wilt zelf bepalen hoe en wanneer je sterft, en het liefst op een manier die bij jou past. Dit brengt ingewikkelde keuzes met zich mee. Denk bijvoorbeeld aan het opstellen van een niet-reanimatieverklaring, een behandelverbod, een wilsbeschikking, een levenstestament of een euthanasieverklaring. Dergelijke keuzes hebben niet alleen een grote impact op jezelf maar ook op je omgeving. In haar nieuwe onderzoek gaat Els van Wijngaarden dergelijke keuzeprocessen nader onderzoeken. Ze zoekt mensen die mee willen doen het onderzoek. Lees meer.

Voor een nieuw onderzoeksproject zoekt Els van Wijngaarden mensen van 75 jaar of ouder die bezig zijn met het maken van keuzes rondom de dood en interesse hebben om samen met twee betrokken naasten te participeren in dit onderzoek.