Cookies

Deze website maakt gebruik van cookies. Wij verzoeken u om cookies te accepteren. Meer info

UvH Nieuwsbrief (22 september 2020)

Kick Off Vici project 'Dialogics of Justice' with a lecture by Hartmut Rosa (29 september)

The VICI-Project The Dialogics of Justice examines recognition practices after human rights violations: When do people feel recognized? On September 29, professor Hartmut Rosa will give a public lecture in the Pieterskerk in Utrecht on the occasion of the kick-off of this research project, led by Nicole Immler.  What has the concept ‘resonance’ to offer for re-assessing debates on Transitional Justice? You can attend the lecture, live or via livestream. Interested? Read more.

De nalatenschap van verlies en trauma: Symposium en oratie Geert Smid (2 oktober)


Verlies van een dierbare vormt een van de meest ingrijpende grenservaringen die mensen in hun leven meemaken en kan daardoor verstoring van de psychische gezondheid met zich meebrengen. Zorgverlening kan een bepalende invloed hebben op psychische gezondheid rond het levenseinde – voor zowel de stervende als de naasten, de latere nabestaanden. Dit symposium op 2 oktober gaat in op de nalatenschap van verlies en trauma voor individu, gezin en samenleving en implicaties voor psychische gezondheid. Er zijn nog online plaatsen beschikbaarAansluitend aan het symposium spreekt bijzonder hoogleraar prof. dr. Geert Smid om 16 uur zijn inaugurele rede uit.

Download de oratie van bijzonder hoogleraar Geert Smid over traumatische rouw


Traumatische rouw is een nieuw begrip in de hulpverlening. De behandeling van rouw vraagt een andere manier van kijken en zorg verlenen, aldus prof.dr. Geert Smid, psychiater bij Arq Nationaal Psychotrauma Centrum en bijzonder hoogleraar ‘Psychotrauma, verlies en rouw na rampen en geweld’ aan de Universiteit voor Humanistiek. We berichtten al eerder over zijn oratie Een raamwerk van betekenisgeving na verlies die hij 2 oktober uitsprak. U kunt deze oratie terugzien en downloaden. Lees verder.

Studiekeuze webinar in de Voorlichtingsweek (21 t/m 26 september)


Speciaal voor scholieren vindt deze week, van 21 t/m 26 september, de zogenaamde Studiekeuzelab Voorlichtingsweek plaats: een week vol online webinars over studiekeuze, opleidingen en 1-op-1 studiekeuze-coaching. De Universiteit voor Humanistiek organiseert een webinar op donderdagavond, om 20 uur. Bekijk het programma op: https://voorlichtingsweek.studiekeuzelab.nl/offer/explore?filter=webinar

Promotie onderzoek: Praktische wijsheid is onmisbaar om goede medische zorg te verlenen


Kinderarts en ziekenhuisbestuurder Marij Bontemps observeerde dagelijkse medische praktijken in een algemeen ziekenhuis, en ontdekte dat praktische wijsheid onmisbaar is om in deze  complexe netwerken goede medische zorg voor elkaar te krijgen. Op 26 oktober verdedigde zij haar proefschrift Praktische wijsheid: de essentie van professionaliteit in medische praktijken aan de Universiteit voor Humanistiek. Lees verder.

Inspiratie event Studentenwelzijn in Coronatijd: kijk terug!


De Landelijke Werkgroep Studentenwelzijn, waar de Universiteit voor Humanistiek deel van uitmaakt, organiseerde onlangs het Inspiratie event Studentenwelzijn vanuit Nieuwspoort in Den Haag. Tijdens het event overhandigde de werkgroep de Voortgangsrapportage 2019-2020 en het jaarplan 2020-21 aan minister Ingrid van Engelshoven, die deze met veel lof in ontvangst nam. U kunt het event terugkijken. Lees verder.

In de media

-Gaby Jacobs in Trouw: 'We zien belangstelling voor vragen over zingeving groeien'. Lees het hele artikel 'Theologen ondertitelen de crisis van deze tijd'.

-De onlangs gepromoveerde geestelijk verzorger Nico van der Leer vertelde het Algemeen Dagblad meer over zijn proefschrift over zinvolle zorg in een verpleeghuis. Lees het hele interview 'Geestelijk verzorger onderzoekt wat het betekent om in een verpleeghuis te wonen en te werken' 

-Premaster student Teun Toebes woont samen met mensen met dementie. Lees een reportage in het Algemeen Dagblad: 'Er gebeuren hier zoveel mooie dingen'