Cookies

Deze website maakt gebruik van cookies. Wij verzoeken u om cookies te accepteren. Meer info

Inspiratie event Studentenwelzijn in Coronatijd: kijk terug!


26 oktober 2020


De Landelijke Werkgroep Studentenwelzijn, waar de Universiteit voor Humanistiek deel van uitmaakt, organiseerde vandaag het Inspiratie event Studentenwelzijn vanuit Nieuwspoort in Den Haag. Tijdens het event overhandigde de werkgroep de Voortgangsrapportage 2019-2020 en het jaarplan 2020-21 aan minister Ingrid van Engelshoven, die deze met veel lof in ontvangst nam.


Vanuit de UvH nam directeur Onderwijs Doret de Ruyter deel aan het panelgesprek met minister van Engelshoven, Rob Verhofstad (voorzitter CvB HAN) en Ellen van Veen (student). In het gesprek stond het onderwerp Studentenwelzijn in Coronatijd centraal. 


Lees ook meer over de Handreiking Studentenwelzijn in coronatijd

De Inspiratiedag is terug te kijken; het panelgesprek begint na 25:50 minuten: Bekijk het Inspiratie event Studentenwelzijn vanuit Nieuwspoort in Den Haag. Tijdens het event heeft de werkgroep de Voortgangsrapportage 2019-2020 en het jaarplan 2020-21 overhandigd aan minister Ingrid van Engelshoven, die deze met veel lof in ontvangst heeft genomen.