Cookies

Deze website maakt gebruik van cookies. Wij verzoeken u om cookies te accepteren. Meer info

Inspiratie event Studentenwelzijn in Coronatijd: kijk terug!


De Landelijke Werkgroep Studentenwelzijn, waar de Universiteit voor Humanistiek deel van uitmaakt, organiseerde onlangs het Inspiratie event Studentenwelzijn vanuit Nieuwspoort in Den Haag. Tijdens het event overhandigde de werkgroep de Voortgangsrapportage 2019-2020 en het jaarplan 2020-21 aan minister Ingrid van Engelshoven, die deze met veel lof in ontvangst nam. U kunt het event terugkijken. Lees verder.

Bekijk het Inspiratie event Studentenwelzijn vanuit Nieuwspoort in Den Haag. Tijdens het event heeft de werkgroep de Voortgangsrapportage 2019-2020 en het jaarplan 2020-21 overhandigd aan minister Ingrid van Engelshoven, die deze met veel lof in ontvangst heeft genomen.