Cookies

Deze website maakt gebruik van cookies. Wij verzoeken u om cookies te accepteren. Meer info

UvH nieuwsbrief (18 januari 2022)

Dies 2022: Verweven leven, een andere kijk op ons bestaan (28 januari)


Al het leven op aarde is onlosmakelijk met elkaar verbonden, stelt filosoof Andreas Weber. Wij mensen vormen slechts een klein onderdeel van dit grotere geheel. Dit perspectief werpt een nieuw licht op ons denken, handelen en voelen. Ook laat het ons anders kijken naar de samenhang tussen natuur, cultuur en politiek. Tijdens onze 32e Dies Natalis op vrijdag 28 januari verkennen we perspectieven en methodieken waarmee we morele vragen in relatie tot onze klimaatcrisis onderzoeken. We gaan in gesprek met Andreas Weber. In 8 interactieve workshops krijg je vervolgens de kans om zelf met nieuwe ogen te kijken naar de rol van de mens in een groter geheel. Ga op zoek naar positieve inspiratie, leef je in in toekomstige generaties, en maak kennis met 'verweven' humanisme! Bekijk het programma en meld je aan.

Proefschrift Lisette Bastiaansen: Aandachtige betrokkenheid als pedagogische grondhouding


Een grondhouding van ‘aandachtige betrokkenheid’ daagt en nodigt leerlingen uit om te oefenen met het op een volwassen manier omgaan met de eigen vrijheid, aldus Lisette Bastiaansen. Voor haar onderzoek naar de pedagogische betekenis van aandachtige betrokkenheid liep zij mee met leraren, leidinggevenden en leerlingen op vijftien scholen in het primair en voortgezet onderwijs. Van haar empirische onderzoek deed ze verslag in vijftien portretten. Op 14 januari verdedigde zij haar proefschrift Aandachtige betrokkenheid als pedagogische grondhouding. Lees meer over haar onderzoek.

Promotie Annelieke Damen: Hoe effectonderzoek geestelijke verzorging kan ondersteunen


Steeds vaker wordt er gevraagd om wetenschappelijke onderbouwing van de effecten van geestelijke verzorging. Hoe doe je dat op een goede manier? Promovendus Annelieke Damen ging op zoek naar passende methoden om (effect)onderzoek te verrichten naar geestelijke verzorging. Ze keek hierbij naar zowel de Nederlandse als de Amerikaanse context. Ze verdedigt haar proefschrift Outcome research into chaplaincy. Advancing 21st century healthcare chaplaincy in the Netherlands and the United States op 18 januari. Lees meer over haar promotie.

Ethisch dilemma: hoe kun je veilig online discussiëren met leerlingen over gevoelige kwesties?


Het leiden van een online discussie in de klas over gevoelige maatschappelijke kwesties is een grote uitdaging voor een leerkracht. Hoe kun je dit op een veilige manier doen? Isolde de Groot, docent Educatie aan de Universiteit voor Humanistiek, ontwikkelde samen met Yaël Weening van mboRijnland en Sara O'Brien van MIT een ethisch dilemma dat nu beschikbaar is op de  website Justice in Schools van Harvard University. Lees meer over de casus.

Voorlichtingsavond Graduate School op 25 januari

Promotie

Onze Graduate School biedt een vierjarige promotie-opleiding, die uitmondt in een wetenschappelijk proefschrift. Dinsdagavond 25 januari 2022 van 19.30 tot 20.30 uur is er een online voorlichtingsavond waarop je kennis kunt maken met ons onderzoek. We vertellen dan meer over het programma van de Graduate School en over de toelatingseisen en inschrijvingsprocedure voor het nieuwe jaar in september 2022. Programma en aanmelden.

Bekijk Willems verhaal


In Project Wave werken Centrum voor Consultatie en Expertise en Universiteit voor Humanistiek samen met 6 zorgaanbieders om te onderzoeken hoe we mensen met moeilijk verstaanbaar gedrag kunnen begeleiden. Hierbij worden mensen zonder ervaring in de zorg maar met relevante kennis en ervaring op andere levensgebieden gevraagd om deel te nemen. Eén van die 'outsiders' heeft een prachtige animatie gemaakt over zijn ervaring. Bekijk Willems verhaal.

Leergang Zinvol trainen start in februari

In februari start de leergang Train de trainer – Hoe extramuraal werkende geestelijk verzorgers trainingen kunnen geven. In deze leergang krijg je zicht op je eigen profiel als trainer en ontdek je de uitdagingen van het trainersvak. Als trainer moet je jezelf voortdurend blijven ontwikkelen. Dat geldt ook voor extramuraal werkende geestelijk verzorgers die trainingen geven. Vanuit je praktijkervaring ben je expert op het gebied van zingeving, maar hoe geef je daarover training en bijscholing? Vanuit de Universiteit voor Humanistiek doceren Lotte Huijing en Marco Otten in deze leergang, die wordt georganiseerd door Relief. Meer informatie over de leergang.

Laatste workshop ‘Bildung voorleven in het vmbo’ op 25 januari

Op dinsdag 25 januari vindt de vierde en laatste workshop plaats in de reeks ‘Bildung voorleven in het vmbo’.  Petra van Bakel en Anita Keur (docenten aan het Nuenens College) stonden tijdens de professionele leergemeenschap stil bij de fenomenen creativiteit en verwondering. In de workshop Bildung (w)onder wijzen op het vmbo laten zij je op interactieve wijze ervaren hoe zij hun bevindingen hebben omgezet in een unieke lessenserie voor de onderbouw van het vmbo. Lees meer en meld je aan.