Cookies

Deze website maakt gebruik van cookies. Wij verzoeken u om cookies te accepteren. Meer info

Kun je als leerkracht met je leerlingen online discussiëren over maatschappelijk gevoelige kwesties?


11 januari 2022


Het is vaak een hele opgave voor leerkrachten om ingewikkelde maatschappelijke discussies in de klas goed te leiden. Maar bij het leiden van een discussie online komen nog eens extra uitdagingen kijken. (Hoe) kun je dit op een veilige manier doen? Isolde de Groot, docent Educatie aan de Universiteit voor Humanistiek, ontwikkelde dit ethische dilemma, samen met Yaël Weening van mboRijnland en Sara O'Brien van MIT. Sinds vandaag beschikbaar op de Harvard University website Justice in Schools.


In de paper word je meegenomen in een casus op een MBO school. Docente Linda is gewend om in de klas met haar leerlingen te discussiëren over maatschappelijk gevoelige thema’s. Maar als ze een vraag online behandelt, wordt ze geconfronteerd met nieuwe dilemma’s. Ze gaat er over in gesprek met haar mededocenten. 


Een casus voor docenten burgerschap en schoolleiders.


Justice in Schools (JiS) is een website van Harvard University, ontwikkeld voor docenten en beleidsmakers, om ethische dilemma’s te kunnen adresseren. De website geeft geen antwoorden, maar gaat op zoek naar de juiste vragen, om ervaringen te kunnen delen en kennis te nemen van verschillende standpunten.

Het is vaak een hele opgave voor leerkrachten om ingewikkelde maatschappelijke discussies in de klas goed te leiden. Maar bij het leiden van een discussie online komen nog eens extra uitdagingen kijken. (Hoe) kun je dit op een veilige manier doen? Isolde de Groot ontwikkelde dit ethische dilemma, samen met Yaël Weening van mboRijnland en Sara O'Brien van MIT. Sinds vandaag beschikbaar op de Harvard University website Justice in Schools.