Cookies

Deze website maakt gebruik van cookies. Wij verzoeken u om cookies te accepteren. Meer info

Algemene gegevens en naleving gedragscodes

Statutaire naam 

Stichting Universiteit voor Humanistiek

Nederlandse naam

Universiteit voor Humanistiek

Engelse naam

University of Humanistic Studies

Afkorting
UvH
Juridische vorm

Privaatrechtelijke rechtspersoon

Officieel adres

Postbus 797, 3500 AT  Utrecht

Registratienummer Kamer van Koophandel

41182028

RSIN008417301
PIC code986205985
Erasmus ID CodeNL UTRECHT34

Samenstelling College van bestuur

Samenstelling Raad van toezicht

PDF-bestandProfielschets Raad van toezicht

PDF-bestandRooster van  aan- en aftreden leden Raad van toezicht

Vigerende regelingen en actuele beleidsstukken

PDF-bestandStrategisch plan 2022-2026

PDF-bestandStatuten

PDF-bestandBestuurs- en beheersreglement

PDF-bestandMedezeggenschapsreglement

PDF-bestandKlokkenluidersregeling

PDF-bestandHuisregels en ordemaatregelen


Voor een overzicht van uitgeoefende activiteiten en een financiële verantwoording wordt verwezen naar het jaarverslag.

Gedragscodes

De Universiteit voor Humanistiek richt zich naar de PDF-bestandCode goed bestuur universiteiten 2017 en de PDF-bestandUniversitaire gedragscode met betrekking tot marktactiviteiten. Aan de Universiteit voor Humanistiek worden geen dierproeven uitgevoerd. 

Algemene leveringsvoorwaarden

PDF-bestandDownload de algemene leveringsvoorwaarden van de universiteit.