Cookies

Deze website maakt gebruik van cookies. Wij verzoeken u om cookies te accepteren. Meer info

Onderzoeksthema 2: Betekenisvol leven

Wij benaderen dit thema vanuit een normatief perspectief. Betekenisvol leven gaat over ‘goed’ leven, een leven met zin. 


We onderzoeken bijvoorbeeld hoe mensen allerlei grotere en kleinere veranderingen in hun leven ervaren. Hoe beleven mensen zwangerschap en geboorte? Hoe gaan ze om met rouw en verlies? Bestaat er zoiets als de kunst van ouder worden of sterven? Het humanisme hecht van oudsher veel waarde aan kunst en esthetiek, omdat mensen verlangen naar de mooie en fijnzinnige kanten van het leven. Een deel van ons onderzoek richt zich daarom op de rol van kunst en rituelen in het verwerken van levenservaringen.


Daarnaast werpt het onderzoek het licht op die situaties waarin er sprake is van verlies van zingeving. Dat gebeurt bijvoorbeeld bij traumatische en stressvolle ervaringen, of in het geval van zogenaamde moral injury, als mensen worstelen omdat ze hebben gehandeld tegen hun geweten in. We vragen ons af hoe verlies van zingeving hersteld kan worden, welke rol sociale weerbaarheid hierbij speelt en welk beroep dit doet op de sociale kant van onze samenleving. 


In het bijzonder onderzoeken we hoe (humanistisch) geestelijke verzorging en andere praktijken uit de gezondheidszorg kunnen bijdragen aan het versterken van een betekenisvol leven van individuen, groepen en gemeenschappen. Ook kijken we naar de rol die onderwijs hier in kan spelen.


Voorbeelden van onderzoeksprojecten met dit thema:Meer informatie over Betekenisvol leven als onderzoeksthema, vindt u in ons onderzoeksprogramma.


Meer onderzoeksprojecten vindt u bij de leerstoelgroepen.