Cookies

Deze website maakt gebruik van cookies. Wij verzoeken u om cookies te accepteren. Meer info

Onderzoek: de beste zorg voor kinderen met een ontwikkelingsachterstand en hun gezin

Ouders of begeleiders die met kind wandelen

12 juli 2021

Prisma en de Universiteit voor Humanistiek doen onderzoek


Wat is goede zorg voor gezinnen met een kind met een ontwikkelingsachterstand? Hoe kun je samenwerken om die goede zorg te realiseren? Hoe is het voor een moeder, professional of gemeenteambtenaar om betrokken te zijn bij het nadenken over en het geven van deze zorg? En hoe zorg je ervoor dat je in het gezamenlijk zorgdragen ook aan perspectiefwisseling kan doen, zodat je leert van de andere betrokkenen?


Deze en andere vragen staan centraal in een leergemeenschap die onderzoekers Inge van Nistelrooij en Femmianne Bredewold begeleiden. Dit initiatief is ontstaan uit een meerjarige samenwerking tussen Prisma en de Universiteit voor Humanistiek rondom ‘Samen afstemmen over goede zorg: leren in en vanuit veranderende praktijken’.

Verschillende perspectieven

Het bijzondere van de leergemeenschap is dat er veel verschillende perspectieven aan tafel zitten:

  • Moeders
  • Begeleiders die werken op de groep in een Orthopedagogisch Dagcentrum van Prisma
  • Teamleiders van de dagbehandeling
  • Een gedragswetenschapper die betrokken is bij de zorg aan gezinnen
  • Kwaliteitsmedewerker van het CZ zorgkantoor
  • Een beleidsmedewerker Jeugdzorg van een gemeente

Opzet leergemeenschap

In tien bijeenkomsten werkt de lerende gemeenschap aan de centrale vraag ‘wat is goede zorg voor kinderen met een ontwikkelingsachterstand en/of beperking?’ ‘Hoe kunnen we in deze zorg goed samenwerken en hoe leren we van elkaar om de zorg samen vorm te geven met respect voor elkaars perspectief?’ De lerende gemeenschap bepaalt zelf welke thema’s ze wil oppakken, hoe ze daaraan werkt, of en welke diensten het moet opleveren.

Kennis voor nieuw kindcentrum Prisma

Prisma wil de kennis die met deze leergemeenschap wordt ontwikkeld, gebruiken binnen het Kind & Gezin Centrum, waarvoor Prisma niet alleen een nieuw gebouw, maar ook een nieuwe zorgvorm ontwikkelt. Deze zorg wil domeinoverstijgend zijn en is geleid door de thema’s ‘Ontmoeten en Verbinden’ en ‘Family-centred werken’.


Binnen de Universiteit voor Humanistiek past dit onderzoek bij de onderzoekslijn ‘Zorgethiektheorieën van moederschap en morele labs van goede zorg voor gezinnen met een verstandelijke beperking’ waar Inge van Nistelrooij (projectleider) en Femmianne Bredewold aan werken.

Zie ook

Prisma - Kind en gezinFoto door Caleb Oquendo via Pexels.

Prisma en de UvH doen onderzoek naar vragen als: wat is goede zorg voor gezinnen met een kind met een ontwikkelingsachterstand? Hoe kun je samenwerken om die goede zorg te realiseren?