Cookies

Deze website maakt gebruik van cookies. Wij verzoeken u om cookies te accepteren. Meer info

Humanistisch geestelijke verzorging studies

Zelfdoding en euthanasie wegens psychische aandoeningen (afgerond)

  • Start: 2019
  • Status: afgerond

Beschrijving

Dit onderzoeksproject is gericht op het optimaliseren van zorgverlening rond zelfdoding en euthanasie wegens psychische aandoeningen voor patiënt en naasten en op zorg voor rouw bij nabestaanden.

Onderzoekers

Partners

ARQ Nationaal Psychotrauma Centrum.

Publicaties

Snijdewind, M. C., de Keijser, J., Casteelen, G., Boelen, P. A., & Smid, G. E. (2022). “Only One Way Out”-Partners’ Experiences and Grief Related to the Death of Their Loved One by Suicide or Physician-Assisted Dying Due to a Mental Disorder. Frontiers in Psychiatry, 13, 894417. https://www.frontiersin.org/articles/10.3389/fpsyt.2022.894417


Snijdewind, M. C., de Keijser, J., Casteelen, G., Boelen, P. A., & Smid, G. E. (2022). “I lost so much more than my partner” – Bereaved partners’ grief experiences following suicide or physician-assisted dying in case of a mental disorder. BMC Psychiatry, 22 (1), 454. https://doi.org/10.1186/s12888-022-04098-5

Zie ook:

Optimaliseren van zorgverlening rond zelfdoding en euthanasie wegens psychische aandoeningen voor patiënt en naasten en zorg voor rouw bij nabestaanden.