Cookies

Deze website maakt gebruik van cookies. Wij verzoeken u om cookies te accepteren. Meer info

Onderzoekers

Als u klikt op de namen van de onderzoekers, verschijnt hun persoonlijke pagina, met meer informatie over hun expertise en publicaties.

 

voorzitter

prof. dr. Anja Machielse hoogleraar Humanisme en sociale weerbaarheid

hoogleraarprof. dr. Joachim Duyndam 
hoogleraar Humanisme en filosofie
bijzonder hooglerarenprof. dr. Anja Machielse
bijzonder hoogleraar ‘Empowerment van kwetsbare ouderen’ namens de Gemeente Rotterdam

universitair docenten/ onderzoekers

dr. Marieke van den Doel
universitair-docent Geschiedenis van het humanisme


dr. Hanne Laceulle

universitair docent universitair docent filosofie van levensloop en levenskunst 

dr. Abdelilah Ljamai

universitair docent Islam en humanisme


dr. Willeke Los

universitair docent Geschiedenis van het humanisme


dr. Fernando Suárez Müller universitair docent Sociale en politieke theorie

promovendiLaurine Blonk MA

Yke van der Schoor MA
junior docentenBram van Boxtel MA

Daan Zeijen MA
emeriti

prof. dr. Peter Derkx

emeritus hoogleraar Humanisme en levensbeschouwing


prof. dr. Roelof Hortulanus

emeritus hoogleraar Sociale interventies en sociaal beleid


Onderzoekers van de leerstoelgroep Humanisme en sociale weerbaarheid, onder leiding van prof. dr. Anja Machielse.