Deze website maakt gebruik van cookies

Prof. dr. Joachim Duyndam

Joachim Duyndam
Functie

Hoogleraar Humanisme en Filosofie
- Voorzitter van de leerstoel Humanisme en Filosofie
- Leider van het onderzoeksprogramma Humanistische Tradities, Zingeving, en Goed Ouder Worden

Telefoon

030 2390114

Titulatuur

Prof. dr.

Organisatie

wetenschappelijk personeel

Biografie

Joachim Duyndam studeerde filosofie aan de universiteiten van Utrecht, Nijmegen en Amsterdam, waar hij in 1984 cum laude afstudeerde bij de hermeneutische filosoof prof. dr. Theo de Boer. Zijn doctoraal thesis De meervoudigheid van de mens is als boek verschenen in de Filosofische Reeks van de Universiteit van Amsterdam.

Na zijn afstuderen werkte hij van 1984 tot en met 1988 als wetenschappelijk onderwijsmedewerker aan de Faculteit Wijsbegeerte te Nijmegen (KUN, thans RU). Duyndam promoveerde in 1997 op een onderzoek naar empathie en inlevingsvermogen (Denken, passie en compassie).

Sinds de oprichting van de Universiteit voor Humanistiek in 1989 is hij daaraan verbonden, eerst als universitair docent, later als universitair hoofddocent filosofie, in het bijzonder humanistische antropologie, en sinds 2010 ook als bijzonder hoogleraar vanwege de stichting Socrates.

Per 1 januari 2015 is hij benoemd tot gewoon hoogleraar Humanisme en Filosofie. Hij is voorzitter van de leerstoelgroep Grondslagen & Methoden. Als voorzitter leidt hij het onderzoeksprogramma van de leerstoelgroep Humanistische Tradities, Zingeving, en Goed Ouder Worden.
 
Zie ook www.duyndam.eu 

Onderzoek

Joachim Duyndam is onderzoeksleider van het interdisciplinaire onderzoeksprogramma Humanistische Tradities, Zingeving, en Goud Ouder Worden, waarin door onderzoekers van de UvH wordt samengewerkt met onderzoekers in binnen- en buitenland. Zijn eigen hermeneutisch-filosofische onderzoeksinsteek in dit programma betreft kernthema's als humanisme, mimesis, geestelijke weerbaarheid (resilience), empathie.

 

Onderwijs

Joachim Duyndam verzorgt in het academisch jaar 2019/20 onder andere het volgende onderwijs aan de UvH:

 • Bachelor: Filosofie in humanistiek (B1-ZIN2)
 • Master: Humanisme en geestelijke weerbaarheid (Humanistische tradities 1) (M1-HUM1)
 • scriptiebegeleiding
 • Graduate School: promotiebegeleiding

 • Lidmaatschappen en functies

  Nevenfuncties

  • Elected member of the Board of Directors of the Colloquium on Violence and Religion (since 2013)
  • Member of the Editorial Board of the Tijdschrift voor Filosofie (Journal of Philosophy), Leuven (since 2006)
  • Member of the Dutch Humanist Association (Humanistisch Verbond) Nomination Committee that appoints humanist counsellors (since 2014)
  • Member of the Dutch broadcasting company Human Programming Board (since 2014)
  • Editor-in-Chief of the Levinas Online Bibliography (since 2005)
  • Editor-in-Chief of the Journal of the Dutch-Flemish Levinas Society (Mededelingen van de Levinas Studiekring) (since 1999)
  • Chair of the Dutch-Flemish Levinas Society (since 1999)
  • Member of the Advisory Board of the International Journal of Haptonomy and Haptotherapy (since 2013)
  • Member of the Scientific Council of the Association of Haptotherapists in the Netherlands (since 2007)