Deze website maakt gebruik van cookies

Prof. dr. Anja Machielse

Anja Machielse
Functie

Bijzonder Hoogleraar 'Empowerment van Kwetsbare Ouderen'
Directeur Onderwijs

Telefoon

030-2390 100

Titulatuur

Prof. dr.

Organisatie

Leerstoel Humanisme en filosofie

Biografie

Anja Machielse studeerde filosofie en is gepromoveerd in de sociale wetenschappen.
Zij is gespecialiseerd in onderzoek naar (sociaal) kwetsbare ouderen (m.n. eenzaamheid en sociaal isolement, zelfredzaamheid, existentiële problemen en zingevingsvragen). Belangrijke aandachtspunten in haar onderzoek zijn (het stimuleren van) sociale betrokkenheid en sociale insluiting van (kwetsbare) ouderen in de samenleving. Verder verricht zij onderzoek naar de werkzaamheid van beleid en interventies voor kwetsbare ouderen en naar de mogelijkheden en grenzen van vrijwillige inzet. In haar werk staat de verbinding van wetenschappelijke theorievorming met praktijkkennis centraal. 
 
Voor een overzicht van lezingen, interviews en media-optredens, zie: www.anjamachielse.nl 


Lidmaatschappen en functies