Cookies

Deze website maakt gebruik van cookies. Wij verzoeken u om cookies te accepteren. Meer info

Prof. dr. Anja Machielse

Anja Machielse
Functie

Hoogleraar Humanisme en Sociale Weerbaarheid
Bijzonder hoogleraar Empowerment van Ouderen

Telefoon

030-2390 189

Titulatuur

Prof. dr.

Omschrijving

Voorzitter leerstoelgroep Humanisme en Sociale Weerbaarheid

Biografie

Anja Machielse is filosoof en sociale wetenschapper. Haar onderzoek is gericht op de betekenis van sociale relaties, zowel voor het persoonlijke leven als voor de bredere gemeenschap. De spanning tussen individuele autonomie en de eisen van de sociale omgeving staan daarbij centraal. Belangrijke onderzoeksthema's zijn: sociaal isolement, eenzaamheid, sociale weerbaarheid, existentiële problemen en zingevingsvragen. 
In haar onderzoek naar ouderen ligt de nadruk op 'empowerment' en het stimuleren van sociale betrokkenheid. Wat hebben ouderen nodig om hun leven als zinvol te (blijven) ervaren? Hoe kan sociale insluiting van ouderen in de samenleving worden bevorderd? 

Voor een overzicht van onderzoeksprojecten, lezingen, interviews en media-optredens, zie: www.anjamachielse.nl  

Selectie publicaties

Voor een overzicht van publicaties gaat u naar de UVH researchportal

Onderwijs

Bachelor Humanistiek: B1-ZIN2: Filosofie in humanistiek (existentiefilosofie)
Master Humanistiek: M1-ONDZ1: Wetenschapsfilosofie
Master Humanistiek: Begeleiding master thesis 
Graduate School: Philosophy of the Social Sciences

Lidmaatschappen en functies

  • Wetenschappelijke Adviescommissie 'Een tegen eenzaamheid', ministerie van VWS, 2018-2024
  • Expertpanel Fonds voor Wetenschappelijk Onderzoek (FWO), Vlaanderen 
  • Begeleidingscommissie Social Trials, ZonMW
  • Adviescommissie Effectieve Sociale Interventies, Movisie
  • Taskforce Kwalitatief Evaluatieonderzoek, Movisie
  • Benoemingscommissie Humanistisch Verbond
  • Raad van Toezicht en Voorzitter Commissie Kwaliteit & Veiligheid Avoord