Deze website maakt gebruik van cookies

Introductie

Onderzoekers en docenten van de Universiteit voor Humanistiek zijn georganiseerd in zes groepen rondom een leerstoel (ook wel ordinariaat genoemd). Elke groep heeft zijn eigen accenten en expertise, maar in het uitwerken van de thema's van het onderzoeksprogramma van de universiteit werken onderzoekers van verschillende groepen samen. Hieronder volgt een korte omschrijving van elk van de leerstoelen, hun onderzoekers, partners en projecten.

Humanisme en filosofie

onder leiding van prof. dr. Joachim Duyndam

Humanistisch geestelijke verzorging studies

onder leiding van prof. dr. Gaby Jacobs


Zorgethiek

onder leiding van prof. dr. Carlo Leget


Educatie

onder leiding van prof. dr. Doret de Ruyter


Burgerschap en humanisering van de publieke sector

onder leiding van prof. dr. Evelien Tonkens


Wetenschapstheorie, methodologie en onderzoeksleer

onder leiding van prof. dr. Gerty Lensvelt-Mulders (zij heeft een nieuwe baan per  21 oktober 2019, in de dagelijkse leiding wordt zij vervangen door prof. dr. Joachim Duyndam)