Cookies

Deze website maakt gebruik van cookies. Wij verzoeken u om cookies te accepteren. Meer info

Prof. dr. Menno Hurenkamp

Menno Hurenkamp
Functie

hoogleraar Democratie als mensenwerk

Titulatuur

Prof. dr.

Organisatie

wetenschappelijk personeel

Biografie

Menno Hurenkamp pendelt nu al decennia tussen wetenschap en journalistiek. Hij studeerde eerst politicologie aan de Radboud Universiteit maar maakte de opleiding af aan de Universiteit van Amsterdam. Menno begon als programmamaker voor politiek cultureel centrum De Balie in Amsterdam en schreef voor onder meer Intermediair en de Groene Amsterdammer. Daarna werd hij hoofdredacteur van het Tijdschrift voor Sociale Vraagstukken, om na een paar jaar terug te keren naar de Universiteit van Amsterdam om een proefschrift te schrijven. Dat onderzoek onderbrak hij na enige tijd om met het gezin mee naar Moskou te gaan. Daar schreef Menno opnieuw voor de Groene Amsterdammer maar begon hij ook, op afstand, als hoofdredacteur van S&D, het maandblad van de Wiardi Beckman Stichting. Bovendien schreef hij daar een kinderboek, waarover Elsevier’s weekblad schreef, ‘Hurenkamp schrijft bondig en direct, maar ook levendig. Hij toont begrip voor alle personages en blijft vrolijk. Wat niet wil zeggen dat iedereen wordt gespaard.’ Terug in Nederland schreef en redigeerde Menno door aan een stapel boeken, met name voor de Wiardi Beckman Stichting.Ook rondde hij in 2017 zijn proefschrift aan de Universiteit van Amsterdam, met de titel, Met opgeven hoofd. Burgerschap in lichte gemeenschappen. In 2019 begon Menno aan de Universiteit voor Humanistiek, waar hij eerst hielp de MA opleiding Burgerschap en Kwaliteit van Samenleven opzetten. 

Onderwijs

- Ik geef het vak Democratisch burgerschap in de MA Burgerschap en kwaliteit van Samenleven.
- Ik begeleid studenten van de MA burgerschap en kwaliteit samenleven bij stages en scripties
- Eerder gaf ik aan de UvH en aan de Universiteit van Amsterdam BA en MA vakken over sociale cohesie, burgerschap en democratie

Lidmaatschappen en functies

lid van het bestuur van de Wiardi Beckman Stichting
lid van de BIS adviescommissie voor de Raad voor Cultuur (2024) 
lid van de SGW-Vici commissie van NWO (2024)
lid van de jury voor De Sociologische Bril (beste sociologische publieksboek)