Cookies

Deze website maakt gebruik van cookies. Wij verzoeken u om cookies te accepteren. Meer info

UvH nieuwsbrief (25 oktober 2023)

Christoph Henning is de nieuwe hoogleraar Humanisme en Filosofie


Filosoof dr. Christoph Henning is deze maand begonnen als hoogleraar Humanisme en Filosofie. Hij is de opvolger van prof.dr. Anja Machielse die 1 oktober met emeritaat is gegaan. Henning was hiervoor fellow aan het Max Weber Centre for advanced Cultural and Social Studies van de Erfurt Universiteit in Duitsland. Rector Joke van Saane: "Christoph Henning brengt een inspirerende kijk op onderzoek en waardevolle ervaring mee om onze universiteit verder te ontwikkelen." Lees meer over zijn achtergrond.

Anja Machielse: ‘Eenzaamheid en sociaal isolement houden de samenleving een spiegel voor’


Filosoof prof. dr. Anja Machielse houdt zich al meer dan 25 jaar bezig met eenzaamheid en sociaal isolement. In haar afscheidsrede, uitgesproken op 11 oktober 2023, probeert ze ons begrip hiervan te verruimen en pleit ze voor een weerbare samenleving. "Eenzaamheid wordt vooral geframed in individuele termen, terwijl het ook gaat om het al dan niet functioneren in een sociaal systeem." Lees meer en download haar rede.

Op weg naar een duurzame samenleving met de open cursussen van de European University for Transition

 European University For Transition (EU4TRANSITION)

Hoe zou een universiteit van de toekomst er uit kunnen zien, met aandacht voor de overgang naar een duurzame samenleving? Dat onderzocht de Universiteit voor Humanistiek met Europese partneruniversiteiten in het onderzoeksproject European University For Transition (EU4TRANSITION). Het project, gefinancierd via het Erasmus+-programma van de EU, is succesvol afgerond. De belangrijkste resultaten zijn een mastercursus over ecohumanisme en duurzaamheid, een pedagogische gids over educatieve activiteiten en een massive open online course (MOOC) voor een breed publiek. Lees meer over het project en de open cursussen.

Visitatiecommissie enthousiast over nieuwe master Burgerschap en Kwaliteit van Samenleven: ‘Van grote waarde voor het beroepenveld’


Drie jaar geleden begon de Universiteit voor Humanistiek met de nieuwe master Burgerschap en Kwaliteit van Samenleven. In de verplichte 'Toets na drie jaar' oordeelde een externe visitatiecommissie positief over de opleiding. De scripties weerspiegelen duidelijk het onderscheidende profiel van de opleiding. Ze zijn van goede kwaliteit en relevant voor het veld. Ook ziet de commissie dat de eerste afgestudeerden zijn doorgestroomd naar banen die in het verlengde liggen van het opleidingsprofiel. Lees meer over het rapport, de master, en een interview met de opleidingscoördinator Isolde de Groot.

NWO Museumbeurs voor onderzoeksproject 'De Natuur & Wij'


Docent-onderzoeker Marieke van den Doel krijgt een NWO Museumbeurs voor haar project De Natuur & Wij, in samenwerking met het Stedelijk Museum Alkmaar. Ze onderzoekt vroegmoderne opvattingen over de relatie tussen natuur en de mens. Hiervoor kijkt ze naar de landschapsschilderkunst uit de collectie van het museum. Levert dit nieuwe inspiratie op voor ons denken over mens en natuur? Lees meer over haar onderzoek.

In gesprek met Teun Toebes over zijn scriptie en documentaire 'Human Forever'


Tijdens een reis rond de wereld onderzocht Zorgethiek-student Teun Toebes samen met zijn vriend en filmmaker Jonathan de Jong hoe in andere landen wordt omgegaan met dementie  en wat we van elkaar kunnen leren. Het resultaat, de film Human Forever, ging op 9 oktober in première. Een verblijf in een psychiatrisch ziekenhuis in Moldavië maakte zoveel indruk dat Teun besloot er zijn scriptie over te schrijven. Lees meer over zijn scriptie en de film.

Masteravond en Open Dag Bachelor


Ben je nieuwsgierig naar een van onze masters? Op donderdagavond 26 oktober kun je kennismaken met de masters Humanistiek, Zorgethiek en Beleid en Burgerschap en Kwaliteit van Samenleven. Je kunt in gesprek gaan met onze docenten en studenten, vragen voorleggen aan de studieadviseur en proefcolleges volgen. Meld je aan.

Wil je meer te weten komen over de bachelor Humanistiek? Kom dan naar de Open Dag op zaterdag 18 november. Je kunt kiezen tussen een ochtendprogramma en een middagprogramma waarin je voorlichting krijgt, proefcolleges krijgt en vragen kunt stellen. Meld je vast aan!

Kennisfestival Zorg voor Zingeving 2023 op 24 november


De ontwikkelingen rondom geestelijke verzorging en zorg voor zingeving in de thuissituatie gaan snel. Het doel van de Kenniswerkplaats Zingeving is het ontwikkelen en samenbrengen van kennis Geestelijke Verzorging Thuis en Zorg voor Zingeving Thuis. Mensen van praktijkorganisaties, onderwijs- en kennisinstellingen werken samen om dit te bereiken, binnen verschillende deelprojecten. Na twee jaar brengen we mensen en inzichten samen tijdens het Kennisfestival op 24 november in Het Huis, Utrecht. Lees meer en meld je aan.

Week tegen Eenzaamheid: Koningin Máxima, Maarten van Ooijen en Anja Machielse op bezoek in Amsterdam

Week tegen eenzaamheid - groepsfoto

Op 27 september brachten Koningin Máxima, staatssecretaris Maarten van Ooijen en hoogleraar Anja Machielse van de Universiteit voor Humanistiek een bezoek in een buurthuis in Amsterdam in het kader van de Week tegen Eenzaamheid. Ze bezochten lokale initiatieven om eenzaamheid tegen te gaan. Ze spraken over het belang van de lokale aanpak in gemeenten, en over de kennis die we inmiddels hebben over eenzaamheid.  Anja Machielse verscheen ook in diverse media naar aanleiding van de Week tegen de Eenzaamheid. Lees verder.

Webinar over Bildung en filosofie in het vmbo op 31 oktober

Waarom zijn initiatieven om vakken als Bildung en filosofie meer aandacht te geven op het vmbo zo belangrijk? In een webinar op 31 oktober delen Wouter Sanderse (docent Educatie aan de Universiteit voor Humanistiek) en Eva-Anne le Coultre hun inzichten en ervaringen en doen ze suggesties voor de praktijk. De avond is een initiatief van Verus, Sardes en NIVOZ die samen de schaduwzijden van de meritocratie aan de kaak willen stellen. Meer informatie via NIVOZ.

In de media

  • In Trouw schrijft journalist Jonathan Maas een reeks artikelen over zijn overleden broer Manuel die een verstandelijke beperking had. Hij onderzoekt hoe het gezin het leven van Manuel heeft beleefd. Het draait ook om de vraag hoe we omgaan met mensen met een beperking. Hij sprak onder andere met Gustaaf Bos die onderzoek doet naar inclusie van mensen met een beperking.
  • Aan De Correspondent vertelt Anja Machielse over haar jarenlange onderzoek naar Nederlanders die in extreme eenzaamheid leven. Ze maakt de balans op: wat kunnen we leren van hun isolement? En wat zegt hun situatie over onze samenleving?
  • Op 4 oktober zaten (de pas afgestudeerde) Zorgethiek student Teun Toebes en filmmaker Jonathan de Jong aan tafel bij Op1 om over hun documentaire Human Forever te vertellen.