Cookies

Deze website maakt gebruik van cookies. Wij verzoeken u om cookies te accepteren. Meer info

Visitatiecommissie enthousiast over nieuwe master Burgerschap en Kwaliteit van Samenleven: ‘Van grote waarde voor het beroepenveld’


24 oktober 2023


Drie jaar geleden begon de Universiteit voor Humanistiek met de nieuwe master Burgerschap en Kwaliteit van Samenleven. In de verplichte 'Toets na drie jaar' oordeelde een externe visitatiecommissie positief over de opleiding. Op basis hiervan heeft de Nederlands-Vlaamse Accreditatieorganisatie (NVAO) de opleiding geaccrediteerd. 


“De scripties weerspiegelen duidelijk het onderscheidende profiel van de opleiding", aldus de visitatiecommissie. "Studenten verrichten degelijk kwalitatief onderzoek en interacteren daarin met de belangrijke auteurs en sociaalwetenschappelijke en theoretisch-filosofische inzichten met betrekking tot burgerschap. Bereikte resultaten zijn van grote waarde voor het beroepenveld.” Ook ziet de commissie dat de eerste afgestudeerden zijn doorgestroomd naar banen die in het verlengde liggen van het opleidingsprofiel.

De master

In de eenjarige, voltijdse masteropleiding Burgerschap en Kwaliteit van Samenleven leren studenten om relaties tussen burgers onderling en tussen burgers en publieke organisaties te analyseren, en te verbeteren. Ze gaan aan de slag met actuele vragen over onderwerpen zoals diversiteit, duurzaamheid en bestaanszekerheid. De focus ligt daarbij op de spanningen en morele dilemma’s die in een democratische samenleving komen kijken bij gedrag en vorming van burgers, en bij hun omgang met elkaar en met publieke organisaties. Opleidingscoördinator Isolde de Groot: "Onze master biedt een rijke combinatie aan inzichten uit theorie en praktijk rond beleidsontwikkeling, burgerschap en educatie."

Toets

In de Toets na drie jaar wordt een nieuwe opleiding doorgelicht door een externe commissie van deskundigen. Ze bekijken zowel het hele curriculum als de afzonderlijke vakken die gegeven worden, en kijken naar de kwaliteit van toetsing en de positie van afgestudeerden op de arbeidsmarkt. Ook bezoeken ze de locatie waar de opleiding gegeven wordt. 


Bekijk het accreditatierapport op de website van de NVAO

Lees het interview met opleidingscoördinator Isolde de Groot 

Lees meer over de master Burgerschap en Kwaliteit van Samenleven 


Drie jaar geleden begon de Universiteit voor Humanistiek met de nieuwe master Burgerschap en Kwaliteit van Samenleven. In haar tussentijdse beoordeling is de Nederlands-Vlaamse Accreditatieorganisatie (NVAO) positief over de opleiding. “De scripties weerspiegelen duidelijk het onderscheidende profiel van de opleiding.”