Cookies

Deze website maakt gebruik van cookies. Wij verzoeken u om cookies te accepteren. Meer info

Christoph Henning is de nieuwe hoogleraar Humanisme en Filosofie


23 oktober 2023


Deze maand is filosoof dr. Christoph Henning begonnen als hoogleraar Humanisme en Filosofie. Hij is de opvolger van prof.dr. Anja Machielse die 1 oktober met emeritaat is gegaan. Henning was hiervoor fellow aan het Max Weber Centre for advanced Cultural and Social Studies van de Erfurt Universiteit in Duitsland. 


In zijn wetenschappelijke loopbaan houdt Christoph Henning zich bezig met allerlei filosofische thema’s die het humanisme raken. Een van zijn recente boeken richtte zich op de politieke filosofie van het perfectionisme. Hierin past hij idealen van een ethiek van welzijn toe op politieke vraagstukken: Wat zijn de plichten van de staat om menselijk geluk te bevorderen? Hoe kunnen we een goed leven voor iedereen bereiken, als je een goed leven omschrijft als een ontwikkeling van onze menselijke vermogens? 


Henning is tevens expert op het gebied van de kritische theorie en redacteur van een serie over de geschiedenis van de filosofie en het humanisme. Zijn proefschrift (summa cum laude aan de Universiteit van Dresden) ging over de geschiedenis van de marxistische gedachte op het gebied van sociale filosofie en sociale theorie. Hij publiceerde onder andere over 'Het goede leven na groei', 'Kritische theorie en nieuwe materialismen', een 'Handboek over geluk', een inleiding tot theorieën over vervreemding, en een boek over artistieke praktijken. 


Henning heeft veel ervaring met interdisciplinariteit; in zijn onderzoek werkt hij regelmatig samen met sociologen, economen, historici en psychologen. Ook heeft hij veel onderwijservaring en beschikt hij over een groot internationaal netwerk. Aan het Max Weber Centre in Erfurt werkte Christoph Henning nauw samen met filosoof Hartmut Rosa, eredoctor van de Universiteit voor Humanistiek.


“Christoph Henning brengt een inspirerende kijk op onderzoek en waardevolle ervaring mee om onze universiteit verder te ontwikkelen. We kijken dan ook uit naar onze samenwerking,” aldus prof. dr. Joke van Saane, rector en voorzitter van het college van bestuur van de Universiteit voor Humanistiek. Christoph Henning: "Ik voel me sterk verbonden met de Universiteit voor Humanistiek vanwege haar humanistische oriëntatie, waarin een zinvol leven, de zorg voor elkaar en de gevolgen van globalisering centraal staan. Ik kijk er naar uit om het humanisme vanuit een filosofisch perspectief te versterken en daarmee de universiteit te verbeteren en te verrijken. In het bijzonder wil ik graag de rijke filosofische inventaris en geschiedenis van humanistische ideeën en praktijken voor het voetlicht brengen, iets wat vaak vergeten wordt in ons hectische en crisisachtige dagelijkse leven."


Filosoof prof. dr. Christoph Henning was van 2014 tot 2023 Fellow voor filosofie aan het Max Weber Centre for Advanced Cultural and Social Studies van de Universiteit van Erfurt in Duitsland. Daarvoor was hij docent aan de Universiteit van St. Gallen in Zwitserland en aan de Zeppelin Universiteit aan het Bodenmeer. Hij promoveerde summa cum laude aan de TU Dresden. Hij heeft veel geschreven over sociale en politieke filosofie, met name over de geschiedenis van kritische theorie, economische filosofie en theorieën over geluk en de tegenhanger daarvan, vervreemding. Momenteel werkt hij aan de geschiedenis van het filosofisch humanisme in de 20e eeuw, natuurethiek en theorieën over ideologie.

Deze maand is filosoof dr. Christoph Henning begonnen als hoogleraar Humanisme en Filosofie. Henning was hiervoor fellow aan het Max Weber Centre for advanced Cultural and Social Studies van de Erfurt Universiteit in Duitsland.